Minister van gelijke kansen Nathalie Muylle investeert 2,1 miljoen euro in de uitbreiding van de drie bestaande zorgcentra na seksueel geweld in Gent, Brussel en Luik, naast de oprichting van drie nieuwe centra.

Nathalie Muylle: “Meer en meer slachtoffers vinden hun weg naar de zorgcentra na seksueel geweld. In 2017 meldden zich elke dag gemiddeld twee slachtoffers aan, ondertussen zijn dat er drie per dag. Omdat steeds meer politiezones samenwerken met de centra, verwachten we een verdere stijging van het aantal aanmeldingen. We voorzien daarom extra middelen voor de bestaande zorgcentra, naast de oprichting van drie nieuwe centra. De middelen gaan naar infrastructuur, werkingsmiddelen en de opleiding van 180 zedeninspecteurs. Het werk van die inspecteurs loont, want maar liefst 67 procent van de slachtoffers dient klacht in. In een klassieke situatie doet slechts 10 procent van de slachtoffers aangifte.”

Prognoses tonen aan dat het aantal aanmeldingen kan stijgen tot dertien per dag, omdat meer politiezones dan nu, slachtoffers zullen doorverwijzen naar de centra. In Gent verwachten we dat 1.800 slachtoffers zich zullen aanmelden eenmaal het werkingsgebied van het centrum zal uitgebreid zijn tot  het hele arrondissement Oost-Vlaanderen. In Brussel verwachten we hetzelfde aantal en in Luik zou het gaan om 900 slachtoffers.

Om al die slachtoffers goed te kunnen helpen, investeert minister Muylle extra middelen in de drie bestaande zorgcentra. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat instaat voor de coördinatie van de Zorgcentra, werkt daarnaast aan de oprichting van drie nieuwe centra in Leuven, Antwerpen en Charleroi. Die moeten in 2021 openen.

Bij de bestaande centra wordt geïnvesteerd in infrastructuur, werkingsmiddelen als in opleidingen voor zedeninspecteurs.

De bestaande zorgcentra krijgen elk 250.000 euro om hun infrastructuur uit te breiden. In Brussel zijn de werken al gestart. In Gent zal het zorgcentrum worden ondergebracht in nieuwe infrastructuur, dichtbij de spoed. In Luik zal de uitbreiding pas later plaatsvinden.

De werkingsmiddelen stijgen met dertig procent (+ 680.000 euro). Het universitair ziekenhuis in Gent krijgt daardoor een jaarbudget van 919.000 euro, dat van Brussel 1,16 miljoen euro en dat van Luik 869.000 euro.

Zedeninspecteurs

De middelen voor de politiezones die samenwerken met de drie zorgcentra verdrievoudigen tot 960.000 euro. Die middelen zullen hoofdzakelijk gebruikt worden om 180 nieuwe zedeninspecteurs op te leiden: 75 in Oost-Vlaanderen, 75 in Brussel en 30 in Luik.

In Gent en Brussel worden ook inspecteurs opgeleid in politiezones die initieel niet aangesloten zijn bij de zorgcentra. Op die manier kunnen slachtoffers in andere zones ook al verhoord worden door getrainde zedeninspecteurs.

Zedeninspecteurs nemen verhoren af van slachtoffers en behandelen klachten. Ze zorgen er met andere woorden voor dat daders van seksueel geweld opgespoord en gestraft kunnen worden.

Zedeninspecteurs moeten met veel omzichtigheid en empathie te werk gaan. Slachtoffers zijn vaak getraumatiseerd en het is niet evident voor hen om hun verhaal te doen.

Tijdens hun opleiding leren de inspecteurs over de psychische gevolgen van seksueel geweld, het omgaan met slachtoffers, aangepaste gespreks-en verhoortechnieken, profielen van slachtoffers en daders, het beroepsgeheim, de aanpak van zedenfeiten met minderjarige slachtoffers en de werking van de zorgcentra.

De zedeninspecteurs die worden opgeleid, worden zowel ingezet binnen politiecommissariaten als binnen de zorgcentra. Of een slachtoffer nu naar het zorgcentrum gaat of naar de politie stapt, hij of zij kan altijd op de gepaste begeleiding rekenen.

Het werk van de zedeninspecteurs loont, zo blijkt uit de praktijk. Maar liefst 67 procent van de slachtoffers die aankloppen bij de zorgcentra, dient klacht in. Dat is bijzonder veel, want klassiek dient slechts tien procent van de slachtoffers van seksueel geweld klacht in.

De goede aanpak door de zedeninspecteurs en het feit dat de zorgcentra alle hulpverlening op één plaats concentreren, verlaagt de stap om klacht in te dienen.

Naast de opleiding voor zedeninspecteurs, wordt gewerkt aan een opleiding voor parketmagistraten, onderzoeksrechters, justitieassistenten en politieambtenaren die met de zorgcentra in contact komen. We willen hen een goed zicht geven op de werking van de zorgcentra, zodat zo goed mogelijk kan worden samengewerkt. Voor de opleiding wordt samengewerkt met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.