De Vlaamse regering keurde op 9 december een aantal mooie subsidiedossiers toe aan Stad Roeselare. Met deze extra middelen kan de stad versneld werken aan de toekomst van de stad voor haar inwoners en bezoekers. 

 

 

Academie+  

Academie+ is een groot stadsvernieuwingsconcept dat kan rekenen op een subsidie van 72 000 euro. Deze subsidie komt vanuit Stedenbeleid Vlaanderen. Het bedrag zal gebruikt worden voor de opmaak van een masterplan voor site De Spil. Dit omvat de site vanaf De Spil over het voormalige zwembad en de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten tot aan Villa Vandewalle.  

De stad wil op deze site enerzijds onderzoeken hoe een geïntegreerd academieverhaal “AcademiePlus” hier kan ontwikkeld worden.  De opmaak van het plan vertrekt vanuit een behoefteanalyse bij de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK: Beeld) en de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP: Muziek, Woord, Dans). Het plan bekijkt of de site antwoord kan bieden aan de huidige infrastructuuruitdagingen. 

Hiernaast moet de studie werken als katalysator voor de culturele ontwikkeling van de hele site, van CC De Spil over het Spillebad tot aan Villa Vandewalle. Naast de AcademiePlus moet het masterplan daarom ook het potentieel van de site in kaart brengen op het vlak van culturele participatie, groene publieke ruimte, creatieve kunstplekken, woongelegenheden, enz.  en dit integreren in de ontwikkeling van de AcademiePlus op site De Spil.

 

  

Adriaen Willaert: multimediale belevingsruimte 

Stad Roeselare haalt ook middelen binnen uit de relance-oproep van de Vlaamse minister van Toerisme. Een eerste project ‘Beleef Adriaen Willaert’ past binnen het thema van de ‘Vlaamse Meesters’. Vanuit Vlaanderen krijgt Roeselare 83 100 euro toegewezen om een fysieke en multimediale belevingsplek uit te bouwen die inwoners en bezoekers de kans geeft om kennis te maken met het leven en het werk van Adriaen Willaert. Willaert, die geboren werd in Rumbeke, was een innovatieve en toonaangevende componist uit de zestiende eeuw. Naast de Vlaamse primitieven uit de schilderkunst, worden ook de polyfonisten zoals Adriaen Willaert gerekend tot de Vlaamse Meesters. Zijn carrière bracht hem tot in Venetië, waar hij meer dan dertig jaar de prestigieuze rol vervulde van kapelmeester in de San Marco-Basiliek.  

  

Met het subsidiebedrag wil Stad Roeselare in de eerste plaats een nieuwe fysieke en multimediale bezoekersbeleving uitwerken. Het moet een plek worden waar iedereen op een laagdrempelige manier kan kennismaken met Adriaen Willaert en zijn plek in de muziekgeschiedenis. Via technologie en innovatieve digitale media zal de muziek en de figuur van Willaert tot leven gewekt worden. Stad Roeselare onderzoekt nog waar deze plek zal komen, maar de eerste piste is een ruimte binnen het historisch gedeelte van het stadhuis. Binnen hetzelfde project wil Stad Roeselare ook de bestaande digitale podcastwandeling over Adriaen Willaert een update geven en waar nodig herwerken. De wandeling moet ook een koppeling krijgen met de nieuwe belevingsruimte. 

 

Blend your own Rodenbach 

Een tweede relance-oproep van Toerisme Vlaanderen, waarvoor een Roeselaars project gekozen werd, is die van bierbeleving. In samenwerking met Stad Roeselare diende Brouwerij Rodenbach (als onderdeel van Palm brouwerij) een dossier in dat inzet op extra beleving bij een bezoek aan Brouwerij Rodenbach in de Spanjestraat. Van de 44 ingediende dossiers over heel Vlaanderen, haalde dit dossier de vierde hoogste score. De totaal toegekende subsidie is 161 789 euro. 

 Het plan bestaat uit twee delen: in de eerste plaats zal er een brouwerijbezoek met digitale gids uitgewerkt worden. Bezoekers zullen op eigen tempo door de brouwerij kunnen dwalen, met de eigen smartphone als gids. De fases van het brouwproces zullen digitaal raadpleegbaar worden en ook het historische verhaal van de site en de familie-Rodenbach wordt op die manier, in vier verschillende talen, tot leven gewekt. Afhankelijk van de eigen interesse (eerder historisch, meer gericht op het bier, of meer de lokale insteek,…) kan een bezoeker zo zijn eigen rondleiding personaliseren, terwijl hij zich vergaapt aan de tot de verbeelding sprekende foederzalen. 

  

Het tweede onderdeel van het project is een gloednieuwe en interactieve workshop “Blend your own Rodenbach”. In de brouwerij wordt een blending lab gecreeërd, waarbij de bezoekers onder begeleiding van een geoefend brouwmeester of een gids een eigen versie van Rodenbach kunnen maken. Ze leren er de verschillende smaakmakers van bier kennen en geven zo een persoonlijke toets aan het wereldvermaarde bier Rodenbach. Dat nemen ze mee naar huis in een fles met een gepersonaliseerd etiket. Deze interactieve ervaring is totaal vernieuwend binnen de wereld van brouwerijen en brouwerijbezoeken in Vlaanderen. De gedigitaliseerde rondleiding en de unieke workshop laten Stad Roeselare ook toe om nog meer uit te pakken met brouwerij Rodenbach als een van de belangrijkste toeristische belevingen in de stad.