Nieuws

Stationsplein heropend met oog voor groen, kunst en spelen

Het vernieuwde Stationsplein is klaar en dat vieren we samen met de omwonenden. Het plein, als verbinding tussen oost en west en als belangrijke toegangspoort in onze stad, kreeg artistieke, kindvriendelijke en groen–blauwe impulsen.  

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.

Nathalie Muylle tevreden met rapport endometriose

Het Federaal Kenniscentrum (KCE) publiceert zijn eerste brede rapport over de aanpak van endometriose in Belgische ziekenhuizen. Dit rapport komt er in opdracht van de resolutie van cd&v-Kamerlid Nathalie Muylle. In het rapport worden aanbevelingen naar voren geschoven in lijn met die resolutie: multidisciplinaire centra, dataverzameling en een nomenclatuurnummer voor de behandeling van endometriose.

Cd&v trapt campagne af met meer respect voor wat écht telt in West-Vlaanderen: uw geld, uw welzijn en uw veiligheid

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en federaal parlementslid Nathalie Muylle trekken bij de federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni de West-Vlaamse lijsten voor cd&v. Samen met enkele sterkhouders verzamelen ze vandaag in Diksmuide om symbolisch richting Brussel te vertrekken met de belangrijkste West-Vlaamse uitdagingen.

“Twee jaar na arbeidsdeal nog steeds geen individueel opleidingsplan”

Het was één van de belangrijkste pijlers van de arbeidsdeal die de federale regering in 2022 sloot, maar tot op vandaag is het ‘individueel opleidingsrecht’ nog steeds dode letter. Cd&v-parlementslid en West-Vlaams lijsttrekker voor de Kamer Nathalie Muylle: “Er is heel wat ongerustheid op het terrein over de uitwerking van de registratie: administratieve onduidelijkheden, onvoldoende informatie en een proefproject dat scheefloopt. De minister moet dringend aan de slag.”

Stad huurt parking in Louis Leynstraat om kort parkeren gemakkelijker te maken

Elke dag rijden heel wat auto’s aan en weg in de Louis Leynstraat in Rumbeke. Dat komt door de nabijheid van twee scholen (SBS De Vlieger en Vrije Basisschool De Verrekijker), kinderopvangen KIDZ Lucy en KIDZ Jane en het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Valckeburg. Om een oplossing te bieden aan de grote parkeerdruk, huurt de Stad vanaf 15 april het parkeerterrein op de hoek met de Kloosterstraat.

Het familiekrediet: 30 weken verlof en hogere uitkering voor ouders na bevalling

Het optrekken van het aantal weken geboorteverlof, een hogere financiële tegemoetkoming en vrije keuze voor ouders om van de korf aan verlofdagen gebruik te maken. Met mosterd uit Scandinavië stelt cd&v een plan voor om ouders te helpen een beter evenwicht te vinden tussen werk en gezin.

Endometriosepatiënten dreigen zonder zorg te vallen door gebrek aan nomenclatuurnummer

In een Pano-reportage van VRT werd gisteren opnieuw duidelijk dat een gebrek aan zorg dreigt voor endometriosepatiënten. Cd&v-Kamerlid Nathalie Muylle diende vorig jaar al een resolutie in waarin onder meer terugbetaling via een RIZIV-conventie naar voor werd geschoven als oplossing. De resolutie werd vorig jaar unaniem goedgekeurd.

Inzet op voorafgaand overleg heeft positieve gevolgen voor bouwprojecten in Roeselare.

Roeselare zet sterk in op voorafgaand overleg voor grotere bouwprojecten, een aanpak die zijn vruchten afwerpt. De gemeentelijke omgevingsambtenaar speelt een cruciale rol in dit proces. De Stad zet daarvoor voldoende medewerkers in om voorbesprekingen over verschillende domeinen (stedenbouw, milieu, water, mobiliteit, groen, economie, wonen, … ) te leiden. Investering in kwalitatieve voorbesprekingen blijkt tijdswinst op te leveren in de latere formele procedures, waardoor deze vlotter verlopen. Deze aanpak zal dan ook worden voortgezet.  

Architectuurprijs Roeselare: eerbetoon aan visionaire realisaties!

Stad Roeselare kondigt de lancering aan van de Architectuurprijs Roeselare, een initiatief dat uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de stad in de kijker zet. Deze nieuwe prijs viert niet alleen de innovatie en het talent van architecten, ontwerpers en bouwprofessionals, maar onderstreept ook het belang van duurzaamheid, functionaliteit en sociale impact in de stadsontwikkeling.  

Ook deze legislatuur geen erkenning voor osteopaten

Na 24 jaar laat de erkenning van osteopaten nog steeds op zich wachten. Cd&v-kamerlid Nathalie Muylle vroeg in de Commissie Volksgezondheid aan Frank Vandenbroucke om dringend werk te maken van de langverwachte officiële erkenning van osteopaten. Ook deze minister tilt de erkenning van osteopaten over naar een volgende legislatuur.

Engageer je voor #TeamNathalie

De verkiezingen van juni zijn cruciaal voor de toekomst van onze provincie. Samen met mijn team zet ik me volledig in voor West-Vlaanderen, jij ook? Wil je een verschil maken en ons ondersteunen in de campagne? 

Schrijf je dan hier in!

Ja, de MUG-Heli moet blijven vliegen!

MUG-Heli redt jaarlijks 40 levens en staat permanent paraat. En toch wil minister Vandenbroucke hier geen structurele financiële bijdrage voor leveren. Dat is absurd! 

Voor cd&v is het duidelijk: de federale overheid moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Want de MUG-Heli moet blijven vliegen en levens redden!

Teken de petitie en deel ze met familie en vrienden. Samen strijden we voor nabije zorgverlening.

 

Aantal keizersneden in België ver boven WHO-limiet

Het aantal keizersneden in verhouding met de totaal aantal bevallingen is in België afgelopen jaren toegenomen, tot 22,5% in 2021. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door cd&v-Kamerlid Nathalie Muylle. Deze alarmerende toename, bijna dubbel zo hoog als de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen 10-15%, is een zorgwekkende ontwikkeling.

"Thuisblijfbijdrage" wordt verstrengd

"Ga maar thuis zitten en we zullen u er nog voor betalen ook." Dat is wat sommige bedrijven zeggen tegen hun (oudere) werknemers, iets wat wij met cd&v niet aanvaarden. Deze "thuisblijfbijdrage" wordt dan ook verstrengd.