Nieuws

Van dinsdag 19 april tot 6 mei onderzoeken archeologen het terrein van het stadhuis in Roeselare. Nu de sloop grotendeels…

Lees meer

Ons land telt heel wat verenigingswerkers. Dat zijn dirigenten, scheidsrechters, trainers... die zich engageren in VZW's,…

Lees meer

Veel bedrijven komen in de problemen op vlak van personeel door het hoge aantal positieve testen op Covid en het snel circuleren…

Lees meer

Stad Roeselare wordt met het stedelijk onderwijs partner in een onderzoeksproject van professoren Bert Blocken, Marc Van Ranst…

Lees meer

Zelden heeft een kwestie in ons land zoveel controverse losgemaakt als de verplichte vaccinatie. Ondanks een breed draagvlak is…

Lees meer

Jaarlijks trekt de Vlaamse regering 1.200.000 euro uit voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Dit jaar lanceerde de…

Lees meer

Minister van Financiën Van Peteghem bevestigt dat de akkoorden voor thuiswerkende grensarbeiders verlengd worden tot 31/03/2021.

Lees meer

Cd&v wil dat de federale regering in de toekomst een gedifferentieerd arbeidsmarkt- en gezondheidsbeleid kan voeren op maat van…

Lees meer

Na een arbeidsongeval moeten slachtoffers of hun rechthebbenden op een correcte manier vergoed worden. Dit is vandaag niet…

Lees meer

Ruim 10% van de jongeren in Roeselaarse middelbare scholen verlaten vroegtijdig het onderwijs. Daarom lanceren we diverse…

Lees meer

De obstakels die personen met een handicap ondervinden om aan de slag te gaan worden verder weggewerkt in het begrotingsakkoord.

Lees meer

Morgen eindigt de week week van Multiple Sclerose (MS), een auto-immuunziekte die 1 op 1000 Belgen treft. Hoewel er al sinds…

Lees meer