Nieuws

De regering keurde vandaag een maatregel goed die erop gericht is om meewerkende echtgenoten de toegang te geven tot het…

Lees meer

De gemiddelde levensverwachting van patiënten met mucoviscidose die vandaag geboren worden, bedraagt zo'n 45 à 50 jaar. Het…

Lees meer

Patiënten die kiné nodig hebben kunnen vrij kiezen of ze naar een geconventioneerde of niet-geconventioneerde kinesist gaan. Wie…

Lees meer

Stadsbestuur geeft samen met buurt startschot voor duurzame bouw Met de eerstesteenlegging geeft Stad Roeselare het…

Lees meer

Op dinsdag 7 juni keurde de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen het voorstel van resolutie betreffende een doeltreffende…

Lees meer

De Vlaamse Confederatie Bouw onderzocht de gemiddelde doorlooptijd van bouwaanvragen in Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt dat…

Lees meer

Arbeiders en bedienden moeten gelijk behandeld worden. Dat was de insteek van het eenheidsstatuut dat in 2014 werd ingevoerd.

Lees meer

De West-Vlaamse MUG-heli voert zo’n 700 interventies uit op jaarbasis. Daarbij worden gemiddeld 40 levens per jaar gered. Toch…

Lees meer

Op 15 februari 2022 werden door de federale regering 35 arbeidsmarktmaatregelen goedgekeurd. Deze 'arbeidsdeal' is tweeledig: de…

Lees meer

Na een arbeidsongeval moeten slachtoffers of hun rechthebbenden op een correcte manier vergoed worden. Dit is vandaag niet…

Lees meer

Van dinsdag 19 april tot 6 mei onderzoeken archeologen het terrein van het stadhuis in Roeselare. Nu de sloop grotendeels…

Lees meer

Ons land telt heel wat verenigingswerkers. Dat zijn dirigenten, scheidsrechters, trainers... die zich engageren in VZW's,…

Lees meer