Nieuws

Aan de rand van het centrum van Roeselare biedt Stedelijke Basisschool De Brug onderwijs aan ruim 550 leerlingen. De voorbije…

Lees meer

Vandaag, 19 mei, is het dag van de huisarts. En tot op vandaag mogen huisartsen nog altijd de derdebetalersregeling niet…

Lees meer

Het aantal keizersneden in verhouding met de totaal aantal bevallingen is in België afgelopen vijf jaar toegenomen, tot 21% in…

Lees meer

Nog tot de bouw van het nieuwe StadHUIS klaar is, wordt de hoofdschool van de STAP dus voor enkele jaren het meest duurzame…

Lees meer

Door de COVID-19-crisis werden de sociale verkiezingen die in mei 2020 gepland stonden, uitgesteld naar november 2020. De…

Lees meer

Sinds het schooljaar 2018-2019 loopt in Roeselare het project 'Computer in je rugzak'. Het doel van dit project is om leerlingen…

Lees meer

(Afbeelding header ©THIRD) Met de afbraakwerken wordt een eerste belangrijke fase aangevat in de bouw van het nieuwe stadhuis…

Lees meer

Sinds het faillissement in 2015 en de bijhorende leegstand van de site NV Werkhuizen Damman-Croes op Krottegem was het wachten…

Lees meer

HBO5-verpleegkundigen dreigen door verstrengde Europese richtlijnen hun visum te verliezen. België stevent echter af op een…

Lees meer

Vanaf maart 2021 tot 2024 sluit het stadhuis van Roeselare tijdelijk de deuren voor de nieuwbouw en de renovatie- en…

Lees meer

De Roeselarenaar blijft bouwen, dat blijkt uit de jaarlijkse statistieken omgevingsvergunningen. Stad Roeselare maakt namelijk…

Lees meer

Met de sloop van de pastorie en De Schakel in Beitem vorig jaar zijn de eerste stappen gezet voor een grondige aanpak van de…

Lees meer