Nieuws

1 vrouw op 10 wordt getroffen door endometriose, maar toch is de ziekte nog te weinig gekend bij het grote publiek. Een…

Lees meer

Sinds de zomer van 2022 wordt het baanbrekende medicijn Kaftrio terugbetaald aan patiënten met mucoviscidose. Zij konden…

Lees meer

Roeselare is koploper in het aantal zonnepanelen per inwoner, dat is al langer gekend. Samen streven we naar meer duurzame…

Lees meer

De regering keurde vandaag een maatregel goed die erop gericht is om meewerkende echtgenoten de toegang te geven tot het…

Lees meer

Patiënten die kiné nodig hebben kunnen vrij kiezen of ze naar een geconventioneerde of niet-geconventioneerde kinesist gaan. Wie…

Lees meer

Stadsbestuur geeft samen met buurt startschot voor duurzame bouw Met de eerstesteenlegging geeft Stad Roeselare het…

Lees meer

Op dinsdag 7 juni keurde de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen het voorstel van resolutie betreffende een doeltreffende…

Lees meer

De Vlaamse Confederatie Bouw onderzocht de gemiddelde doorlooptijd van bouwaanvragen in Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt dat…

Lees meer

Arbeiders en bedienden moeten gelijk behandeld worden. Dat was de insteek van het eenheidsstatuut dat in 2014 werd ingevoerd.

Lees meer

De West-Vlaamse MUG-heli voert zo’n 700 interventies uit op jaarbasis. Daarbij worden gemiddeld 40 levens per jaar gered. Toch…

Lees meer

Op 15 februari 2022 werden door de federale regering 35 arbeidsmarktmaatregelen goedgekeurd. Deze 'arbeidsdeal' is tweeledig: de…

Lees meer

Na een arbeidsongeval moeten slachtoffers of hun rechthebbenden op een correcte manier vergoed worden. Dit is vandaag niet…

Lees meer