Het aantal overtredingen door zonnebankcentra blijft onrustwekkend hoog, zo blijkt uit cijfers van de economische inspectie. Ondanks de ernstige risico’s voor de gezondheid van de consument stellen we vast dat veel uitbaters de wet overtreden.

Minister van Consumentenzaken, Nathalie Muylle: “Hoewel het steeds duidelijker wordt dat zonnebanken zeer ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, merken we de laatste jaren allesbehalve een verbetering in de zonnebanksector. Om de gezondheid van de consument te blijven bewaken, bekijken we zowel op Belgisch als Europees niveau hoe we dit probleem kunnen aanpakken. Verder blijven we de sector controleren om risico’s te beperken en cowboys eruit te halen.”

De risico’s van zonnebanken zijn ondertussen genoegzaam bekend. Naar verluidt komen er jaarlijks 35.000 diagnoses van huidkanker bij in België, meer dan het aantal nieuwe gevallen van borst-, darm-, prostaat- en longkanker. Onderzoek van het wetenschappelijk studiecentrum (SCHEER) van de Europese Commissie stelt vast dat blootstelling aan UV-straling kankerverwekkend is en dat het gebruik van zonnebanken verantwoordelijk is voor een groot deel van de huidkankers. Ook de Hoge Gezondheidsraad wees op de gevaren van artificiële UV-straling in zonnebanken en de correlatie met verschillende types huidkanker en adviseerde daarom een verbod op zonnebanken.

De consument is ook steeds beter bewust van het gevaar van zonnebanken. Deze maatschappelijke evolutie toont zich ook duidelijk in de huishoudbudgetonderzoeken die worden uitgevoerd door de FOD Economie. Sinds 2012 merkt men daar een sterk dalende tendens in het uitgavenpatroon van consumenten aan zonnebanksessies, wat aangeeft dat er naast bewustwording ook een concrete gedragswijziging optreedt ten aanzien van zonnebanken.

Daartegenover staat echter dat zonnebankcentra zich niet aan de regels kunnen houden om de gezondheid van de consument zoveel mogelijk in acht te nemen. De meest recente cijfers van de economische inspectie blijven nog altijd dramatisch. Slechts 12 van de 99 gecontroleerde zonnecentra waren volledig in orde met hun wettelijke verplichtingen. Vooral het aantal overtredingen die een rechtstreeks verband houden met de gezondheid zijn uiterst zorgwekkend. Zo wordt in 42% van de gevallen de eerste zonnebanksessie niet op halve sterkte uitgevoerd en worden de wachttijden in 36% van de gevallen niet gerespecteerd. Ook in de zelfbevraging van de sector gaven slechts 44 van de 503 aangeschreven zonnecentra aan dat ze voldeden aan alle vereisten.

 

2016

2017

2018

jan-mei

2019

 

aantal ter plaatse gecontroleerde zonnecentra

199

269

96

99

aantal in orde

13

79

9

12

 

Daarom beweegt er ook steeds meer op Belgisch en Europees niveau om paal en perk te stellen aan de sector. Zo werd minister Muylle reeds gecontacteerd door collega-ministers uit de Europese Unie om de handen in elkaar te slaan om zonnebanken op Europees niveau te verbieden. Aangezien dit een langdurig proces kan zijn, wordt er gelijktijdig een politiek draagvlak gezocht binnen de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar momenteel de voorbereidingen worden getroffen om een resolutie in die zin neer te leggen. Er worden aldus verschillende pistes bewandeld om de gezondheid van de consument ten volle te kunnen beschermen. In de tussentijd, blijft de minister pleiten voor controles om de risico’s te beperken en de cowboys uit de sector te weren.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.