Minister van Financiën Van Peteghem bevestigt dat de akkoorden voor thuiswerkende grensarbeiders verlengd worden tot 31/03/2021. Goed nieuws voor de vele grensarbeiders in de Westhoek die doorgaans belasting betalen in het land waar ze werken. Wanneer ze voor dagen waar ze thuis werken in België belast zouden worden, zou dat voor negatieve fiscale gevolgen zorgen. Er werden akkoorden met onze buurlanden gesloten waardoor de thuiswerkdagen van grensarbeiders beschouwd worden als in het buurland gewerkte dagen.

Niet alleen voor grensarbeiders, maar ook andere werknemers in ons land wordt telewerk op dit moment geregeld door een tijdelijke afspraak (cao. 149). Deze tijdelijke regeling is vandaag zeker nodig, maar is geen oplossing op lange termijn. Om duidelijke regels te hebben over kosten, mentaal welzijn, ergonomie... is een structureel kader nodig.  Hoewel het sinds het begin van de coronacrisis veelvuldig toegepast werd, blijft het wachten op een definitieve regeling. 

In de kamer ijveren Nathalie Muylle en Steven Matheï voor een structureel kader voor telewerk, voor alle werknemers van ons land.  In september werd alvast een resolutie neergelegd waarin gepleit wordt voor een duidelijk kader rond telewerk bij grensarbeiders, op internationaal niveau.