Het actieplan van de Directie-Generaal Personen met een Handicap om zijn dienstverlening te verbeteren werpt zijn vruchten af. Uit een intern onderzoek blijkt dat de aanwerving van extra calltakers een positief effect had op de verwerking van verschillende dossiers. Om de ingeslagen weg voort te zetten, pleiten de minister en de DG Handicap om blijvend te investeren in een slagkrachtige administratie ten dienste van personen met een handicap.

Nathalie Muylle: “De modernisering van de DG Handicap zet zich stevig door. De dienstverlening naar de personen met een handicap staat daarbij steeds op de eerste plaats. Zo zien we een significante verbetering in de bereikbaarheid van de administratie door de aanwerving van nieuwe calltakers. Niet alleen de dossierachterstand neemt af, ook het direct contact met de personen met een handicap gaat er sterk op vooruit. We willen daarom bekijken om in de toekomst bijkomende middelen vrij te maken om de dienstverlening blijvend te versterken.”

Actieplan DG Personen met een Handicap – 1 jaar later

In 2019 werkte de DG Personen met een Handicap aan een actieplan om de kwaliteit van de dienstverlening voor personen met een handicap te verbeteren. Na een algemene evaluatie van dit actieplan zal er later dit jaar een update worden voorzien.

Positieve trends ingezet

De aanwerving van 21 calltakers verbeterde de telefonische bereikbaarheid en was tegelijkertijd een hefboom voor andere acties en verbeteringen in de dienstverlening.

Volgende positieve evoluties worden vastgesteld over de periode van januari 2019 tot december 2019. 

  • 85% van de aanvragen om tegemoetkoming worden nu afgerond binnen de 6 maanden, waar dit vroeger slechts 67% was.
  • 75% van de aanvragen voor parkeerkaarten worden nu afgerond binnen de 3 maanden, waar dit vroeger slechts 58% was.
  • 96% van de telefonische oproepen worden direct beantwoord, waar dit vroeger slechts 30% was.

Behoeften in kaart gebracht

Als onderdeel van het actieplan werd een personeelsbehoeftemeting uitgevoerd. De tijdsbesteding van drie sleutelfuncties (dossierbeheerders, klantenbeheerders en maatschappelijk assistenten) werd uitgebreid in kaart gebracht.

De resultaten onderstrepen het belang en de noodzaak van de aanwerving van de nieuwe medewerkers (calltakers), geven inzicht in het optimale personeelsplan voor de toekomst, en bieden een leidraad voor verdere inspanningen op het vlak van de kwaliteit van de dienstverlening aan personen met een handicap.

Om een verdere kwaliteitsverhoging te kunnen realiseren beveelt het rapport aan om voor een aantal sleutelfuncties bijkomende medewerkers aan te trekken, terwijl voor andere functies het huidige personeelsbestand ruim volstaat.

Vandaag wordt de personeelsmeting ook besproken met de vakbonden.

Investeren in de toekomst

De minister en de DG Personen met een Handicap zijn zich uitermate bewust van de noodzaak te blijven streven naar een continue kwaliteitsvolle verbetering van de dienstverlening en het maximaal bannen van achterstand in de dossierbehandeling. De aanwerving van extra personeel om op de ingeslagen weg verder te kunnen gaan vergt daarom het vrijmaken van bijkomende middelen.  

Om ook in de toekomst de dienstverlening aan personen met een handicap in optimale omstandigheden te kunnen blijven organiseren is de DG Personen met een Handicap reeds gestart met de ontwikkeling van een nieuw IT-systeem (TRIA), in samenwerking met Smals. De oplevering hiervan is voorzien voor 2023.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.