De Nationale Veiligheidsraad gaf vandaag groen licht voor de heropstart vanaf 18 mei van contactberoepen en markten. Minister van economie Nathalie Muylle en minister van middenstand, zelfstandigen en kmos Denis Ducarme, stellen een aangepaste gids ter beschikking met preventiemaatregelen.

Nathalie Muylle: “We maken het mogelijk voor contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons om vanaf maandag opnieuw op te starten. Ook markten mogen onder bepaalde voorwaarden opnieuw plaatsvinden. Voor beide sectoren zijn er preventiemaatregelen vastgelegd om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. We vragen dat iedereen die maatregelen nauwgezet opvolgt.”

Denis Ducarme :  “Vanaf komende maandag zullen de meeste contactberoepen zoals de kappers en de handelaars op de openluchtmarkten hun activiteit kunnen hervatten. Dat is goed nieuws voor deze sectoren. Terwijl onze economie opnieuw opgestart moet worden, mag dat niet gebeuren ten koste van onze gezondheid, die onze absolute prioriteit blijft. Daarom hebben wij een besluit voorbereid waarin de verplichtingen staan die gerespecteerd moeten worden in het kader van deze heropeningen. De gids van de FOD Economie zal morgen eveneens geactualiseerd worden met de nieuwe aanbevelingen. Deze maatregelen zullen toelaten dat deze heropening gebeurt in alle veiligheid voor de zelfstandigen, hun werknemers en hun klanten.”

Contactberoepen en markten mogen vanaf maandag opnieuw openen, mits een aantal veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

De gids met preventiemaatregelen voor handelaars werd aangepast, met specifieke richtlijnen voor beide sectoren. De aangepaste gids is te vinden op de website van de FOD Economie

Er worden ook affiches ter beschikking gesteld.

Contactberoepen

De volgende ondernemingen mogen openen op 18 mei, onder bepaalde voorwaarden:

1°        De schoonheidssalons;

2°        De niet-medische pedicurezaken;

3°        De nagelsalons;

4°        De kapperszaken en barbiers;

5°        De tatoeage- en piercingsalons.

 

Deze ondernemingen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, natuurlijk onverminderd de andere bepalingen in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 zoals herhaaldelijk gewijzigd en die worden opgelegd aan alle B2C-ondernemingen:

-        Klanten worden enkel op afspraak ontvangen;

-        Er wordt slechts 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte ontvangen. Indien echter de voor de klant toegankelijk vloeroppervlakte kleiner is dan 20 vierkante meter, mag meer dan één klant de ruimte betreden, zolang een afstand van 1,5 meter tussen klanten kan gewaarborgd worden, met een maximum van 2 klanten.

-        De klanten wachten buiten de inrichting. Zij hebben geen toegang tot de wachtzalen en de toiletten (buiten in noodgevallen);

-        Er wordt geen drank of voeding geserveerd;

-        De toepassing van de social distancing moet gerespecteerd worden; Zo moet een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon zoveel als mogelijk behouden worden, en moet er een minimum van 1,5 meter tussen elke werkpost zijn. Het personeel werkt, indien mogelijk, aan de andere zijde;

-        De werkzones, het werkmateriaal en het materiaal dat in contact komt met de klant, worden tussen dienstverlening aan een consument schoongemaakt;

-        De verplaatsingen van de consumenten binnen de inrichting worden zo georganiseerd om elk contact in alle omstandigheden tot een minimum te beperken;

-        Individuele ventilatoren worden in geen geval gebruikt;

-        Het dragen van een masker binnen de inrichting door het personeel en door de consument is verplicht. Het masker mag enkel worden afgenomen voor een specifieke gelaatsbehandeling en enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling;

-        Er moeten middelen worden ter beschikking gesteld om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, aan de ingang van en op verschillende plaatsen binnen de inrichting;

-        Het personeel wast de handen voorafgaand aan de behandeling van een nieuwe consument.

-        De kapperszaken mogen in principe slechts één klant per 10m2 ontvangen. Het is evenwel mogelijk van deze regel af te wijken op voorwaarde dat er beschermingsschermen in plexiglas worden geplaatst tussen de werkposten en dat de distancing van 1,5m tussen de mensen verzekerd wordt.

 

Markten

Welke markten zijn toegelaten?

 

-        De markten die op regelmatige basis (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) plaatsvinden, kunnen vanaf 18 mei opnieuw plaatsvinden, op voorwaarde dat zij een voorafgaande toelating krijgen van de lokale autoriteiten.

-        Markten met meer dan 50 kramen worden verboden.

 

Aan welke voorwaarden moet men voldoen?

 

Bij alle markten die worden toegelaten door de lokale autoriteiten, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

Wanneer een lokale autoriteit een markt toelaat, stelt zij de voorwaarden daartoe vast.

 

Er worden tijdig passende preventiemaatregelen genomen, zoals aanbevolen in de “Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan”, beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

 

Bij alle markten worden de volgende voorwaarden nageleefd:

-        De regels van social distancing worden nageleefd. Er wordt maximum 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam toegelaten tot de markt.

-        Er wordt voorzien in een organisatie of systeem waarbij kan nagegaan worden hoeveel klanten aanwezig zijn op de markt.

-        Er wordt een circulatieplan ontwikkeld met eenrichtingsverkeer, met aparte in- en uitgangen tot de markt. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken door het lokale bestuur, dat zorgt voor een alternatieve oplossing.

-        Het dragen van een mondmasker wordt verplicht voor de marktkramers en hun personeel (Voor klanten is er een sterke aanbeveling om een mondmasker te dragen).

-        Voeding en drank mag niet ter plaatse op de markt worden geconsumeerd. Er wordt geen voeding of drank aangeboden in de vorm van proevertjes voor de klanten.

-        Er moeten middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking worden gesteld aan de ingang van de markt en aan elk kraam.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.