Minister van werk, economie en armoedebestrijding Nathalie Muylle neemt in het kader van het ondersteuningsplan, verschillende maatregelen om bedrijven, werknemers en kwetsbare groepen te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. De Kern keurde de maatregelen zaterdag goed.

Nathalie Muylle: “We zien dat de economische impact nog hevig woedt op dit moment, ook al zijn veel bedrijven ondertussen aan het heropstarten. Daarom verlengen we een aantal steunmaatregelen zoals de tijdelijke coronawerkeloosheid tot eind augustus. Voor specifieke zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, het toerisme en de evenementensector, voorzien we zelfs verlengingen tot eind dit jaar. Tot slot voorzien we extra steun voor kwetsbare groepen zoals personen met een handicap en leefloners, met een premie van 300 euro.”

 

Sinds begin vorige maand zijn heel wat bedrijven heropgestart of aan het heropstarten. Toch is de economische impact van de coronacrisis nog lang niet van de baan. De maandelijkse tewerkstellingsbarometer gaf voor de april voor het eerst een daling met 30.000 werkenden aan tegenover vorig jaar.

De maatregelen die zaterdag werden goedgekeurd door de Kern, moeten bedrijven en werknemers extra zuurstof geven om de coronacrisis goed door te komen.

 

Verlengingen van crisismaatregelen tot eind augustus

Bestaande steunmaatregelen voor bedrijven, werknemers, artiesten en werklozen, worden verlengd tot eind augustus:

  • Tijdelijke werkloosheid omwille van corona. Het flexibele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona wordt verlengd met twee maanden tot eind augustus.
  • Ouders ondersteunen bij combinatie werk-gezin. Het corona-ouderschapsverlof blijkt erg populair te zijn. Tussen 15 mei en 4 juni ontving de RVA 42.283 aanvragen. Ook tijdens de maanden juli en augustus kunnen werknemers nog moeilijkheden hebben om opvang te vinden voor hun kinderen. Het corona-ouderschapsverlof wordt daarom met twee maanden verlengd tot 31 augustus.
  • Werkloosheidsuitkeringen dalen niet: de bevriezing van de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen wordt met twee maanden verlengd. Het bedrag dat werklozen op dit moment krijgen, zal met andere woorden niet kunnen dalen tot eind augustus. Voor jongeren die een inschakelingsuitkering krijgen, wordt de maximale duur van die uitkering met twee maanden verlengd tot 38 maanden.
  • Vangnet voor artiesten: artiesten hebben recht op een constante werkloosheidsuitkering van 60 procent van hun laatste loon, als zij tijdens een periode van 18 maanden minstens 156 dagen gewerkt hebben. Omdat veel artiesten de afgelopen maanden niet hebben kunnen werken, wordt die periode geneutraliseerd. April, mei en juni waren al geneutraliseerd en daar komen nu ook de maanden juli en augustus bij.

 

Steun aan sectoren

In een aantal sectoren zal de relance pas trager op gang komen. Het gaat bijvoorbeeld over de horeca, reissector en evenementensector. Zij blijven onderhevig aan een aantal beperkingen, zoals het verbod op massa-evenementen tot eind augustus.  Voor hen worden specifieke steunmaatregelen genomen.

Verlenging van tijdelijke werkloosheid omwille van corona voor zwaarst getroffen sectoren

De reissector, evenementensector en horeca kunnen tot 31 december gebruik blijven maken van het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona.

Consumptiecheque van 300 euro voor werknemers

Werkgevers kunnen aan hun werknemers een consumptiechecque van 300 euro voor aankopen in sectoren zoals horeca, cultuur, etc. De cheque is 100 procent aftrekbaar en wordt niet belast.

Verlenging van voucherregeling voor evenementensector

In maart besliste minister Muylle om de evenementensector toe te laten klanten terug te betalen in de vorm van een voucher wanneer evenementen geannuleerd moesten worden door de coronacrisis. De regeling wordt met drie maanden verlengd tot 20 september.

De verlenging is een belangrijke steun voor de evenementensector, die zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. De Nationale Veiligheidsraad besliste dat grote massa-evenementen zeker verboden blijven tot 31 augustus. Kleinere evenementen blijven zeker tot 1 augustus verboden.

De tegoedbon mag worden afgeleverd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie;
  • de activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement;
  • de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald
  • aan de houder van het toegangsbewijs wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon

De klant heeft recht op terugbetaling wanneer hij kan aantonen dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum.

Bescherming van innovaties van kmo's

De sectoren van de textiel, bouw, technologische Industrie en chemische industrie en life sciences, krijgen een subsidie van in totaal 223.500 euro voor de sensibilisering van kmo’s voor de bescherming van hun innovaties. De subsidies worden toegekend aan de sectororganisaties.

 

Extra steun voor kwetsbare groepen

De coronacrisis heeft personen die al in een kwetsbare situatie zaten getroffen. De taskforce kwetsbare groepen heeft de afgelopen weken samen met de organisaties van deze groepen de situatie geanalyseerd en tal van voorstellen gedaan. De meest urgente financiële problemen worden door de beslissingen van de Kern aangepakt. De taskforce zal de volgende maanden zijn werk verderzetten.

Personen met een handicap, ouderen die een inkomensgarantie ontvangen en leefloners, krijgen een eenmalige premie van 300 euro. Die steun zal in zes schijven van 50 euro maandelijks worden uitbetaald.

De coronacrisis heeft voor bijkomende kosten of ongemakken gezorgd voor deze groepen door de tijdelijke sluiting van scholen en opvanginitiatieven, moeilijkere vervoersmogelijkheden, tijdelijke onbeschikbaarheid van bepaalde producten, enzovoort. De premie moet helpen om die kosten te dekken.

 

Bescherming van werknemers in tijdelijke werkloosheid

Wanneer de werkgever zich op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht beroept, mag hij het werkt dat normaal door de werknemer wordt verricht, niet uitbesteden aan derden (vb. uitzendkrachten), noch laten verrichten door studenten. Als de werkgever dit wel doet, dan dient hij de werknemer zijn normale loon uit te betalen.

Enkel indien een werknemer in quarantaine wordt geplaatst – bijvoorbeeld omwille van contact met een besmette persoon –, mag de werkgever het werk dat normaal door deze werknemer wordt verricht, uitbesteden aan derden of laten uitvoeren door studenten.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.