Vandaag, 19 mei, is het dag van de huisarts. En tot op vandaag mogen huisartsen nog altijd de derdebetalersregeling niet algemeen toepassen bij een raadpleging. Met een derdebetalersregeling moet een patiënt enkel het remgeld betalen en vergoedt de ziekteverzekeraar de zorgverstrekker rechtstreeks. Op die manier moet je na een bezoek bij een zorgverstrekker de rekening niet meer integraal voorschieten, maar enkel nog het bedrag betalen dat niet door de mutualiteit wordt terugbetaald. Vandaag pleiten we er dan ook voor om het verbod op de derdebetalersregeling af te schaffen.

De wetgeving is totaal achterhaald. Veel huisartsen passen vandaag de derdebetalersregeling al toe voor hun patiënten, ook al is het verboden. De regeling is nochtans een belangrijke drempelverlagende maatregel die de gezondheidszorg toegankelijker en betaalbaarder maakt. Een verbod hierop werkt een vicieuze cirkel in de hand van grotere medische problemen en oplopende medische kosten. Daarom pleit ik in een eerste fase voor de opheffing van dit verbod en in een tweede fase voor een veralgemening van de derdebetalersregeling.

Wat de derdebetalersregeling bij de huisarts betreft, voorziet de wetgeving momenteel in drie soorten. De toepassing van de derdebetalersregeling is verplicht wanneer de patiënt uitdrukkelijk erom verzoekt bij het beheer van zijn/haar Globaal Medisch Dossier (GMD). In een aantal gevallen kan de huisarts zelf kiezen of hij gebruik wenst te maken van de derdebetalersregeling maar niet voor raadplegingen en bezoeken. Dit blijft verboden  met uitzondering voor personen in financiële nood, mensen met een chronische ziekte of met een verhoogde tegemoetkoming.

Daarom ligt een wetsvoorstel op tafel in de commissie Volksgezondheid om meer aandacht te vragen in deze complexe situatie. Op het terrein passen vele huisartsen de derdebetalersregeling toe en blijven met de onzekerheid of ze niet op de vingers zullen worden getikt. Met het opheffen van het verbod hebben ze alvast zelf de keuze en kunnen ze ook ingaan op de vraag van de patiënt. Dit is maar een eerste noodzakelijk stap. CD&V wil graag het debat voeren over de veralgemening van de derdebetalersregeling gekoppeld aan het elektronisch Globaal Medisch Dossier.