Ons land telt heel wat verenigingswerkers. Dat zijn dirigenten, scheidsrechters, trainers... die zich engageren in VZW's, feitelijke verenigingen en openbare besturen. Er bestond een fiscale regeling omtrent dit verenigingswerk, maar die werd in 2020 vernietigd. Op 21 april 2022 werd een definitieve oplossing goedgekeurd voor de verenigingswerkers die met terugwerkende kracht in werking treed vanaf 1 januari 2022.

Op 31 december 2021 kwam er een einde aan de regeling voor verenigingswerk. Deze tijdelijke regeling kwam er nadat het oude verenigingswerk in april 2020 door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd omdat er sprake was van discriminatie. Sinds 1 januari 2021 konden VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen verenigingswerkers in dienst nemen voor bepaalde activiteiten in de sportsector. Op 8 mei 2021 werd dit systeem uitgebreid naar activiteiten in de socio-culturele sector. De verenigingswerker en vereniging konden genieten van een gunstig fiscaal en sociaal regime. Omdat deze tijdelijke regeling op 31 december 2021 afliep, drong een nieuwe en definitieve regeling zich op.

Het nieuwe, definitieve verenigingswerk treed met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022. Deze nieuwe regeling is gebaseerd op de zogenaamde “25-dagenregeling voor occasioneel sociocultureel werk”. Er geldt een gunstig fiscaal en sociaal regime voor maximum 300 uur per jaar in de socioculturele sector en 450 uur per jaar in de sportsector. Verenigingswerkers blijven net zoals voorheen 10% belasting betalen in de personenbelasting wanneer ze niet meer dan 6.390 euro per jaar verdienen. De sociale zekerheidsbijdragen voor de verenigingen vallen weg. Daardoor wordt verenigingswerk dus goedkoper voor de vereniging. 

In de nieuwe regeling zullen ook verenigingswerkers gedeeltelijk onder de arbeidswetgeving vallen en zullen de verenigingen bijgevolg een Dimona-aangifte moeten doen. Hiervoor werd een nieuwe applicatie ontwikkeld. Daarnaast werd er ook een app ontwikkeld om de gepresteerde uren te raadplegen. Het is daarbij belangrijk dat verenigingen op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier de aangifte kunnen doen, zeker wanneer ze niet eerder beroep deden op werknemers en hier niet in thuis zijn. De administratieve rompslomp moet zoveel mogelijk worden beperkt. 

Meer info? 

Collega Steven Matheï beantwoordt 13 essentiële vragen over de nieuwe regeling verenigingswerk