Het einde van de werken aan de nieuwe gemeenschapszaal in Beitem is in zicht! De werken eindigen voor de zomer, waardoor de gemeenschapszaal in september haar deuren zal kunnen opengooien. De zaal wordt dan ook het nieuwe kloppende hart van Beitem.  

 

Toen de werken startten in november vorig jaar, liep parallel het traject om een nieuwe vzw voor de gemeenschapszaal op te richten. Op 26 januari 2023 vond de oprichtingsvergadering van vzw Beythem Kerke plaats en werden de statuten van de vzw succesvol neergelegd.  

 

Terwijl het gebouw zelf eigendom blijft van de Stad Roeselare, zal het wel de nieuwe vzw zijn die de activiteiten organiseert, het gebouw beheert en de lokalen verhuurt.  

 

Dinsdagavond 25 april werd de beheersovereenkomst ondertekend door de Stad en de vzw Beythem Kerke. Die legt alle afspraken vast tussen beide partijen. Voorzitter Peter Deberdt en secretaris Filip Vandevelde vormen naast zes andere bestuursleden de drijvende kracht achter de nieuwe gemeenschapszaal. 

 

Wil je al even een kijkje nemen?  

Dat kan op de website van de vzw:  www.beythemkerke.be