HBO5-verpleegkundigen dreigen door verstrengde Europese richtlijnen hun visum te verliezen. België stevent echter af op een tekort aan verpleegkundigen. HBO5-verpleegkundigen maken in ons land 39 procent uit van de actieve verpleegkundigen; in Vlaanderen zelfs 41 procent. We willen meer handen aan het bed en minder druk op het zorgpersoneel. HBO5’ers niet langer een visum verlenen, zou dan ook een zware vergissing zijn. Daarom ijveren we dan ook voor hun erkenning als ‘teamverpleegkundigen’.

In België bestaan er twee opleidingen voor verpleegkundigen. In Vlaanderen zijn dat enerzijds de bacheloropleiding van vier jaar hogeschool en anderzijds de HBO5-opleiding van drie jaar secundair onderwijs. Afgestudeerden van beide opleidingen krijgen een visum van de Vlaamse Gemeenschap om als verpleegkundige aan de slag te gaan. Wel krijgen zij in hun beroep andere verantwoordelijkheden en taken.

Door een verstrenging in de Europese richtlijnen voldoen HBO5-verpleegkundigen niet langer aan alle basiscompetenties. Doordat deze richtlijn intussen is omgezet in Belgische wetgeving, dreigen zij hun visum als verpleegkundigen te verliezen.

Teamverpleegkundigen

We willen een apart profiel creëren voor HBO5’ers als ‘teamverpleegkundigen’. Dit apart profiel zal dan niet aan alle eisen van de Europese richtlijn voldoen, maar moet de expertise en inzet van HBO5-verpleegkundigen erkennen en valoriseren.

Zo kan elk verpleegkundig talent aan boord gehouden en optimaal benut worden. Verpleegkundigen staan immers al jaren in de top-10 van de knelpuntberoepen van de VDAB, vooral in woonzorgcentra. Om de uitstroom van de babyboom-generatie op te vangen, moeten we van elk talent gebruikmaken.

 “We moeten een apart profiel voor HBO’ers voorzien. Door twee afzonderlijke maar complementaire beroepsprofielen te bepalen, houden we zo veel mogelijk gemotiveerde krachten aan boord. De cijfers en prognoses van het aantal verpleegkundigen in België zijn immers onheilspellend. Bovendien hebben we meer handen aan het bed nodig. In Belgische ziekenhuizen zorgt één verpleegkundige voor elf patiënten, terwijl die in onze buurlanden gemiddeld voor acht patiënten zorgt. Het is alle hens aan dek als we de kwaliteit, veiligheid en de organisatie van onze gezondheidszorg op peil willen houden.

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Katrien Schryvers onderschrijven deze boodschap:

Als de voorbije crisismaanden ons iets geleerd hebben, dan is het wel hoe belangrijk voldoende zorgpersoneel is, zeker ook in onze woonzorgcentra. Daarom net is het echt nodig dat leerlingen die starten vanuit arbeidsmarktgerichte studierichtingen (BSO en TSO) de opleiding tot zorgkundige kunnen verderzetten binnen HBO5. De HBO5-opleiding Verpleegkunde is daarnaast ook een interessant traject voor wie op latere leeftijd een bijkomend diploma wil halen. In onze woonzorgcentra zijn heel wat medewerkers met die profielen aan het werk. Het zijn vandaag mee de sterkhouders van ons ouderenbeleid en we moeten die doelgroep verder professionaliseren.”