Minister van armoedebestrijding Nathalie Muylle en minister van maatschappelijke integratie Denis Ducarme nemen maatregelen om de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De voedselbanken en OCMW’s krijgen extra middelen en er wordt ingezet op opvangplaatsen voor daklozen.

Nathalie Muylle: “Het is belangrijk dat daklozen ook in deze moeilijke tijden van opvang kunnen blijven gebruikmaken. Daarom houden we het opvangcentrum in Brussel twee maanden langer open dan gepland. In het centrum zijn recent 15 geïsoleerde kamers gecreëerd om zieke daklozen die mogelijk met het coronavirus besmet zijn, af te zonderen. Er kan een medische opvolging gebeuren en een verdere verspreiding van het virus kan zo worden verhinderd. Aan Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi geven we middelen om ook dergelijke plaatsen te kunnen opstellen.”

Denis Ducarme: “De situatie van kwetsbare mensen moet ons blijven mobiliseren. In een context waarin de actoren in het veld geconfronteerd worden met een belangrijke daling van onverkochte voorraden bij de grootdistributie en de sluiting van bepaalde distributiepunten, heb ik beslist een subsidie te deblokkeren om deze eerstelijnsactoren te ondersteunen in hun inspanningen ten gunste van de meest behoeftigen. Ik wil het voorbeeldige werk benadrukken van de verenigingen in het veld en de OCMW's die een cruciale rol blijven spelen in de distributie van deze levensmiddelen, ondanks de moeilijke omstandigheden die we momenteel kennen.”

Minister van armoedebestrijding Nathalie Muylle maakt 652.050 euro vrij om de federale winteropvang in de Trierstraat in Brussel met twee maanden te verlengen tot 31 mei. Dat moet ervoor zorgen dat daklozen van opvang kunnen blijven genieten, nu veel andere organisaties sluiten. Het verhindert ook dat de daklozen zich over Brussel zouden verspreiden, terwijl net aan de hele bevolking gevraagd wordt om in zijn eigen silo te blijven, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het centrum in de Trierstraat worden 250 daklozen opgevangen.

Daarnaast kent minister Muylle aan de steden Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi een subsidie van in totaal 200.000 euro toe. Dat moet hen de mogelijkheid geven om plaatsen open te stellen waar zieke daklozen op een veilige en geïsoleerde manier kunnen worden gehuisvest.

Voedselbanken

Ministers Muylle en Ducarme maken daarnaast 276.000 euro aan extra middelen vrij voor de voedselbanken. De middelen moeten de voedselbanken toelaten om de nodige voedingsproducten en hygiënische producten te kunnen aankopen. 10.000 euro wordt vrijgemaakt voor het versnellen van de ontwikkeling van een informaticaplatform voor de coördinatie tussen de actoren in de sector van de voedselhulp.

De voedselbanken helpen elk jaar ongeveer 300.000 mensen in financiële moeilijkheden. In normale omstandigheden is 60 procent van de stock van de voedselbanken afkomstig van overschotten uit de voedingsindustrie en de distributiesector. Recent zijn die overschotten echter aanzienlijk gedaald, omdat de verkoop van voeding sterk is toegenomen. Hamstergedrag heeft dus ook een invloed op de voorraden waarover de voedselbanken beschikken.

Er is overleg met de sector van de grootdistributie over maatregelen om ervoor te zorgen dat de voedselbanken over voldoende basisproducten blijven beschikken.

Verschillende verenigingen die instaan voor de verdeling van het voedsel van de voedselbanken, hebben de  deuren gesloten bij gebrek aan vrijwilligers (vooral ouderen die tot de risicogroep behoren) of omdat medewerkers in quarantaine zitten. Om ervoor te zorgen dat toch voldoende hulp beschikbaar is, kent minister Ducarme een subsidie toe aan de OCMW’s, zodat zij direct hulpbehoevenden kunnen ondersteunen met voedingswaren of hygiënische producten.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.