Hoewel de gedragscode voor de energiesector over het algemeen goed wordt nageleefd door leveranciers, is er vooral op vlak van prijstransparantie ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een onderzoek waarvoor minister van economie en consumenten Nathalie Muylle opdracht gaf.

Nathalie Muylle: “Het is belangrijk dat consumenten zich bewust zijn van het bestaan van goedkopere energiecontracten. De gedragscode voor de energiesector bevat heel wat regels om te zorgen dat consumenten voldoende informatie hebben om weloverwogen te kunnen kiezen. De toepassing van die regels moet beter. Zo moeten leveranciers op hun websites doorverwijzen naar de vergelijkingstool van de energieregulator, maar slechts drie van de tien doen dat. Verder zijn bij de helft van de leveranciers de algemene voorwaarden niet gemakkelijk terug te vinden op hun website. Ook rekenen sommige leveranciers voorschotten aan die tot 40 procent hoger zijn dan het werkelijke verbruik. Ik zal de energieleveranciers aanspreken zodat zij op korte termijn de nodige aanpassingen doen om het consumentenakkoord volledig na te leven. Indien zij zich niet in orde stellen, kunnen boetes tot 80.000 euro volgen.”

 

Sinds 2017 bestaat een vijfde versie van de gedragscode voor de energiesector. Die is volledig in werking sinds 1 september 2018. De gedragscode voorziet heel wat maatregelen om het voor de consument eenvoudiger te maken om prijzen te vergelijken en om de voordeligste aanbieder te kiezen.

In oktober 2019 jaar gaf minister Muylle opdracht aan de Economische Inspectie om te onderzoeken of het akkoord correct wordt toegepast. In het bijzonder wou minister Muylle laten nagaan of de regels rond transparantie worden nageleefd.

Voor het onderzoek werden gegevens verzameld van de websites van de leveranciers. Daarnaast werden de leveranciers gevraagd om bijkomende gegevens aan te leveren en werden de Ombudsman Energie, de verschillende energieregulatoren en Test-Aankoop bevraagd.

Vooral op vlak van de transparantie van tarieven is verbetering mogelijk bij een aantal leveranciers. Transparantie is essentieel om het voor consumenten mogelijk te maken om het meest voordelige product te kiezen. Uit een onderzoek van energieregulator CREG bleek vorig jaar nog dat 360.000 gezinnen te veel betalen voor hun energie. Consumenten kunnen op elk moment van leverancier veranderen en dat kan de moeite lonen.

Leveranciers moeten volgens de gedragscode een tariefsimulator aanbieden op hun eigen website en die voldoen vaak niet aan alle regels. Bij 7 van de 10 leveranciers bevat de website geen link naar de vergelijkingstools van de gewestelijke energieregulatoren. Bij één van de leveranciers is een simulatie op jaarbasis niet mogelijk  en 3 kleine leveranciers laten niet toe om een simulatie te maken op basis van een gemiddelde profielen.

Opvallend is ook dat bij 4 van de 5 grote leveranciers de algemene verkoopvoorwaarden per type product niet algemeen toegankelijk zijn op de website. Bij de kleinere leveranciers blijft 1 op de 5 in gebreke op dit punt.

Een aantal leveranciers rekenen verder te hoge voorschotten aan. Bij de best presterende leveranciers, gaat het om slechts 10 procent van de totale voorschotten, bij de slechtst presterende loopt het op tot 39 procent. Minister Muylle raadt consumenten aan om de voorschotten te laten verlagen indien ze veel hoger liggen dan het werkelijke verbruik.

Vijf leveranciers laten tot slot na de gegevens van de Ombudsdienst voor Energie te vermelden.

Minister Muylle zal de energieleveranciers aanspreken om op korte termijn alle nodige aanpassingen doen om het consumentenakkoord integraal na te leven. Daarnaast vraagt minister Muylle aan de FOD Economie een bijkomend juridisch onderzoek naar de hoge forfaitaire vaste kosten die sommige energieleveranciers aanrekenen en die soms oplopen tot 180 euro, in het licht van de energiewetten die opzegvergoedingen verbieden.

 

Wat staat in de gedragscode?

Volgens de gedragscode moet de leverancier de consument jaarlijks inlichten over het goedkoopste product dat hij aanbiedt, volgens het verbruiksprofiel van de consument. In de jaarlijkse communicatie, zal de leverancier ook steeds op een opvallende manier verwijzen naar de juiste webpagina van de regulator, waar de consument kan nagaan wat het goedkoopste product van de markt is.

 

Ook wanneer een contract ten einde loopt en de leverancier geen verlenging wil, maar een nieuw voorstel doet aan de consument – de zogenaamde contractvernieuwing, - zal de leverancier steeds op een opvallende manier aan de consument moeten laten weten dat hij via de website van de regulatoren kan nagaan wat het goedkoopste energieproduct van de markt is. De leverancier mag ook niet meer zeggen dat zijn product het meest voordelige is op de markt, als dat ook niet effectief zo is.

 

Wanneer de voorwaarden van een leveringscontract wijzigen, mag daarvoor niet meer dezelfde naam worden gebruikt. Ofwel moet het contract met de nieuwe voorwaarden een andere benaming krijgen, ofwel moet er een jaar of versienummer aan de benaming worden toegevoegd.

Via de digitale klantenzone op de website van de leverancier moet de klant tijdens de loop van het contract toegang hebben tot de tariefkaart voor zijn contract. Een consument die geen toegang tot internet heeft, kan de tariefkaart eenvoudig opvragen bij zijn leverancier.

Bij promotionele aanbiedingen moet de leverancier ervoor zorgen dat:

·         de inhoud en de voorwaarden van de promotie duidelijk zijn

·         wanneer hij kortingen aankondigt die enkel op de energiecomponent slaan, dit op een evidente en ondubbelzinnige manier wordt weergegeven (een verwijzing naar een andere plaats waar dan in kleine lettertjes wordt verteld dat de korting maar op een bepaalde component slaat, is uit den boze)

·         voor promoties die maar voor een beperkte duur van het contract gelden (bv. een korting die maar 1 jaar wordt gegeven voor een contract van 3 jaar), dit heel duidelijk wordt uitgelegd aan de consument

Bindend

Hoewel de gedragscode geen wetgeving is, is ze weldegelijk bindend voor de ondernemingen die ze ondertekenen. Meer nog, een onderneming die zich niet aan de code houdt, kan gesanctioneerd worden. De meeste energieleveranciers ondertekenden de gedragscode.

 

Op dit moment zijn negen ondernemingen ondertekenaar van het consumentenakkoord, samen goed voor meer dan 90 procent van de energiemarkt voor consumenten: Engie Electrabel, Luminus, Eneco, Lampiris, Essent Belgium, Aspiravi, Antargaz, Trevion  en Watz. Octa+ stapte op 1 juli uit de gedragscode.

 Communiqué de presse FR

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.