Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben Chinese en buitenlandse bedrijven niet alleen in Wuhan, maar in heel China massaal hun activiteiten tijdelijk opgeschort. Deze maatregel is bijgevolg ook voelbaar voor Belgische ondernemingen die rekenen op toevoer uit de regio. Getroffen ondernemingen zullen daarom als gevolg van de impact van het coronavirus beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Nathalie Muylle: “Hoewel er geen directe impact op onze volksgezondheid is door het coronavirus, kunnen ondernemingen wel hinder ondervinden door de situatie in China. Daarom willen we hen ondersteunen door het voorzien in de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zoals dit ook is gebeurd in het verleden naar aanleiding van de fipronil-crisis. We volgen deze problematiek nauwgezet.”

De gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven beginnen meer en meer duidelijk te worden. Door de tijdelijke maar massale opschorting van activiteiten in China, komen ook heel wat andere bedrijven wereldwijd in de problemen. Aangezien het niet duidelijk is wanneer de situatie zich zal herstellen in China, heeft minister van Werk Nathalie Muylle beslist dat overmacht kan worden ingeroepen in het kader van de toepassing van het stelsel voor tijdelijke werkloosheid.

Dit betekent concreet dat bedrijven zich kunnen richten tot de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om beroep te doen op dit stelsel. Hierbij zal de onderneming duidelijk moeten aantonen dat er een link is tussen het coronavirus en de overmacht. Daarnaast zijn er enkele voorwaarden verbonden aan de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

  • Het gaat om een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis
  • De feiten gebeuren onafhankelijk van de wil = de fout van de werkgever en/of de werknemer
  • De uitvoering van de overeenkomst wordt volledig onmogelijk gemaakt door de ingeroepen overmacht
  • De onmogelijkheid te werken heeft een tijdelijk karakter. Indien de gebeurtenis dermate is dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst definitief onmogelijk wordt, dan kan tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht niet worden ingeroepen. Eventueel moet dan een omwille van overmacht een einde gesteld worden aan de arbeidsovereenkomst.
  • De werkgever moet zijn administratieve verplichtingen tegenover RVA naleven
  • Deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

Franstalige versie: storage/ringleader/nathalie-muylle/20200206-cp-coronavirus-chmage-temporaire.pdf

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.