Het overlegcomité tussen de federale en de regionale overheden, gaf vandaag groen licht voor de oprichting van een Interministeriële Conferentie Racismebestrijding.

Minister van gelijke kansen Nathalie Muylle: “Het aantal meldingen van racisme bij Unia blijft stijgen. Op vijf jaar tijd gaat het om een stijging van meer dan 50 procent. Recent lieten de brandstichting in het asielcentrum in Bilzen of racistische commentaren op sociale media, niemand onberoerd. Met de Interministeriële Conferentie Racismebestrijding die we vandaag oprichten, kunnen we de samenwerking tussen de overheden in de strijd tegen racisme, verder verbeteren. De conferentie kan dienen als overlegorgaan bij de voorbereiding van een nationaal actieplan tegen racisme.

Recente feiten zoals de brandstichting in het asielcentrum in Bilzen,  de racistische reacties op sociale media naar aanleiding van de vermiste bootvluchtelingen in De Panne, en racistische spreekkoren in voetbalstadia, laten niemand onberoerd. Het aantal meldingen over racisme dat Unia ontvangt, blijft stijgen. In 2018 opende Unia 866 dossiers, 11 procent meer dossiers dan het jaar daarvoor. Op vijf jaar tijd gaat het zelfs om een stijging van 55 procent. Dat alles toont aan dat meer nodig is in de strijd tegen racisme.

De premier kondigde op 23 januari in de plenaire vergadering van de Kamer aan, dat de oprichting van een Interministeriële Conferentie Racismebestrijding zou worden voorgelegd aan het Overlegcomité. Die oprichting is vandaag goedgekeurd.

Er wordt een interministeriële conferentie opgericht die de nodige afstemming garandeert tussen de verschillende bestuursniveaus in de strijd tegen racisme. Deze interministeriële conferentie kan in de eerste plaats dienen als overlegorgaan voor de voorbereiding van een nationaal actieplan tegen racisme. Bij gelijkaardige eerdere oefeningen (bijvoorbeeld het interfederaal actieplan LGBTI) is gebleken dat een gecoördineerde deelname van de federale en gefedereerde overheden ontbrak terwijl dit net essentieel is, zowel tijdens het proces van de uitwerking als bij de opvolging van dit beleid. Ook dient bekeken te worden op welke manier de lokale overheden betrokken kunnen worden.

In 2015, nam de Kamer een resolutie aan waarin opgeroepen werd werk te maken van een interfederaal actieplan tegen discriminatie en in dit kader op korte termijn de interministeriële Conferentie samen te roepen.

De focus van een gecoördineerd antiracismebeleid ligt op de zogeheten raciale criteria: nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming en op de discriminatiegronden geloof of levensbeschouwing, maar heeft ook oog voor meervoudige discriminatie. Personen die gediscrimineerd worden op grond van verschillende discriminatiegronden (vb. seksuele geaardheid en etnische origine) zijn immers bijzonder kwetsbaar.

Een gecoördineerd antiracismebeleid bevat maatregelen in de strijd tegen racisme, xenofobie en de daaraan verbonden vormen van discriminatie en intolerantie. Zo erkent het de verschillende vormen van racisme die er bestaan, zoals antisemitisme, afrofobie, islamofobie, … De maatregelen kaderen in een alomvattend racismebeleid, inclusief een lange termijnvisie en –projecten. Op federaal niveau bevat dit beleid transversale maatregelen en minstens maatregelen inzake cyberhaat, haatmisdrijven, arbeidsmarkt en discriminatie door en bij politie. Op regionaal niveau is het wenselijk dat dit beleid transversale of domeinspecifieke prioriteiten bevat met minstens maatregelen in de beleidsdomeinen wonen, werken, onderwijs, cultuur en media.

Specifieke aandacht zal worden besteed aan de strijd tegen antisemitisme, in lijn met bestaande initiatieven zoals de werkzaamheden van de Waakzaamheidscel antisemitisme op federaal niveau. Daarnaast is er de oproep van de Europese Commissie om een nationaal actieplan voor de strijd tegen antisemitisme aan te nemen in de loop van 2020, of om antisemitisme op zijn minst in een algemeen actieplan tegen racisme aan bod te laten komen.

Een gecoördineerd antiracismebeleid geeft meer zichtbaarheid aan het engagement van overheden en kan het maatschappelijk middenveld in staat stellen hun kritische rol onderbouwd en constructief op te nemen. In het huidige maatschappelijke debat over racisme, discriminatie en dekolonisering, en in een context van toenemende polarisering, haatspraak, antisemitisme en islamofobie, is een gecoördineerd antiracismebeleid een positief signaal waarmee overheden aantonen dat ze de problematiek van racisme, xenofobie en daaraan verbonden discriminatie en intolerantie serieus nemen.

Communiqué de presse FR 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.