Sinds de zomer van 2022 wordt het baanbrekende medicijn Kaftrio terugbetaald aan patiënten met mucoviscidose. Zij konden opgelucht ademhalen, want Kaftrio verhoogt hun levenskwaliteit aanzienlijk

Toch blijft er valt een groep patiënten uit de boot: kinderen tussen 6 en 11 jaar. Zij komen (nog) niet in aanmerking, hoewel ook zij er baat bij hebben. Op dit moment loopt de procedure, een proces die wij vanop de voet volgen.

Op 21 november 2022 start de mucoweek. Een warme oproep om te investeren in een mooi exemplaar #mucosokken. De verkoop is een initiatief van de mucovereniging naar aanleiding van de Europese Mucoweek. De opbrengst gaat integraal naar onderzoek.

De sokken zijn te koop via https://www.mucoweek.be/nl