De kern van Beitem krijgt er, naast de nieuwe school en de uitbreiding van jeugdheem De Ketting, binnenkort een nieuwe gemeenschapszaal en groene publieke ruimte bij.

Na een intensief participatietraject met de verenigingen en betrokken actoren van de site kwam de ontwerpfase voor de nieuwe gemeenschapszaal in Beitem onlangs tot een einde. Op 10 januari 2022 werd het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de ontwijde Sint-Godelievekerk tot gemeenschapszaal goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De aanvang van de werken aan de nieuwe gemeenschapszaal wordt voorzien in de zomer van 2022.

De werfzone wordt in de zomermaanden zo veel mogelijk beperkt in functie van de geplande activiteiten en evenementen.

Verdere informatie, de planning en beeldmateriaal met betrekking tot de nieuwe gemeenschapszaal is terug te vinden via Buurten #VANRSL. Vanaf april zal hier ook meer informatie omtrent de groene publieke ruimte raadpleegbaar zijn.