De verschillende regeringen van het land bereikten vandaag een akkoord om te werken aan een nationaal actieplan tegen racisme. Op voorstel van federaal minister voor gelijke kansen Nathalie Muylle, voorzitter van de Interministeriële Conferentie Racismebestrijding, werd een startnota goedgekeurd, die het vertrekpunt vormt van een proces waarbij alle regeringen in dit land de krachten zullen bundelen om te komen tot een nationaal actieplan tegen racisme. De nota stelt een proces en werkwijze voor, en omvat de inhoudelijke krijtlijnen van het toekomstige actieplan. De verschillende maatschappelijke actoren, zoals de doelgroepen zelf en het middenveld, zullen worden betrokken in dit proces.

Minister voor gelijke kansen Nathalie Muylle: “Jaar na jaar stijgt het aantal meldingen dat het gelijkekansencentrum Unia ontvangt over racisme. We kunnen er niet omheen dat racisme een groot probleem blijft. Het is bijzonder positief dat we met alle overheden van het land samenwerken aan een nationaal actieplan tegen racisme. Dat zal algemene maatregelen bevatten zoals een betere monitoring, ondersteuning van slachtoffers en het aanpakken van cyberhaat. Daarnaast zullen maatregelen worden uitgewerkt in specifieke domeinen zoals werk, onderwijs en wonen.”

 


De Krijtlijnen voor een Nationaal Actieplan tegen Racisme zijn:

 • Transversale maatregelen:
  • Algemeen en gecoördineerd beleid voeren tegen racisme via een efficiënte samenwerking tussen alle partners
  • Het optimaliseren van de monitoring en het onderzoek naar racisme
  • Opleiding en sensibilisering tegen racisme
  • Slachtoffers beschermen en ondersteunen
  • Inzetten op een performante wetgeving die effectief en efficiënt wordt toegepast
  • Cyberhate aanpakken
 • Beleidsdomeinspecifieke maatregelen:
  • Diversiteit op de werkvloer nastreven en erkennen
  • De veiligheid en bescherming van eenieder garanderen
  • Diversiteitsbeleid in het onderwijs intensifiëren
  • Inclusief gezondheids-en welzijnsbeleid voeren
  • Diversiteit binnen de media promoten en garanderen
  • Diversiteit binnen de domeinen jeugd en cultuur promoten en garanderen
  • Diversiteit promoten en strijden tegen racisme in de sport
  • Preventie, opsporen en bestrijden van discriminatie op vlak van wonen

Communiqué de presse FR 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.