Verpleegkundigen kunnen na één jaar opleiding aan de slag als zorgkundige, bijvoorbeeld voor een vakantiejob, als werkstudent of net na hun studies in afwachting van vacatures. Vroedkundigen kunnen dit niet meer, zelfs niet na hun volledige (!) opleiding. Dit valt te betreuren om twee redenen: enerzijds omdat er heel wat vroedvrouwen zijn die niet altijd direct werk vinden, anderzijds omdat er net een nijpend tekort is aan zorgpersoneel (waaronder zorgkundigen). CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle wil met een wetsvoorstel (student-)vroedkundigen opnieuw dit recht geven.

Tekort aan zorgpersoneel

Het is geen geheim dat België kampt met een tekort aan zorgpersoneel. Deze tendens bestond al voor de COVID-19crisis, maar werd door de crisis alleen maar uitvergroot. Dat is ook waarom zowel de deelstaten als het federale niveau het voorbije jaar zo fors geïnvesteerd hebben in het zorgpersoneel. Hoewel het aantal werknemers in de zorgsector jaar na jaar toeneemt is dit nog geen reden tot juichen. De grote generatie babyboomers, waarvan velen aan de slag zijn in de gezondheidszorg, gaan namelijk de komende jaren met pensioen. Vooral in de woonzorgcentra (waar voornamelijk veel zorgkundigen aan de slag zijn) voelt men het steeds toenemende tekort.

Een gemiste kans

Volgens de wet kunnen studenten verpleegkunde en studenten vroedkunde die geslaagd zijn voor hun eerste jaar reeds aan de slag als zorgkundige. Hier moet echter een kanttekening aan gemaakt worden wat die studenten vroedkunde betreft. Voor hen gaat het immers om een overgangsmaatregel die afliep in december 2015. Hierdoor kunnen studenten vroedkunde die geslaagd zijn voor hun eerste jaar sinds januari 2016 zich niet meer laten registreren als zorgkundige. Sterker nog, de wet bepaalt niets over afgestudeerden in de vroedkunde die zich willen laten registeren als zorgkundige. Als resultaat kunnen zowel studenten vroedkunde na 1 jaar opleiding als afgestudeerden in vroedkunde wettelijk gezien geen RIZIV-nummer van zorgkundige bekomen. Dit is duidelijk een gemiste kans, gezien de dringende nood aan meer handen rond het bed van de patiënt.

Bovendien lijkt deze huidige wetgeving zeer onlogisch. Met een diploma vroedkunde mag men complexe medische zorg toedienen bij jonge vrouwen, maar met datzelfde diploma mag men niet diezelfde of minder complexe taken uitoefenen bij andere leeftijdsgroepen? Dit valt te betreuren gezien de grote heersende problematiek om voldoende medewerkers in de zorg te vinden. Anderzijds zijn er heel wat vroedvrouwen in België die niet altijd direct werk vinden. Om hen dan niet aan de slag te laten als zorgkundige lijkt een gemiste kans.