Stad Roeselare wordt met het stedelijk onderwijs partner in een onderzoeksproject van professoren Bert Blocken, Marc Van Ranst en hun onderzoeksteams van de KU Leuven en UEindhoven. Het project werkt verder op eerdere wetenschappelijke studies die aantonen dat luchtreiniging met goede toestellen zorgt voor een sterke vermindering van de aerosolenconcentraties in binnenruimtes en zo ook van het besmettingsrisico.

Of luchtreiniging ook effectief coronabesmettingen in klaslokalen kan terugdringen, is de hamvraag van het grootschalig onderzoeksproject in scholen in Vlaanderen en Nederland.

Installatie van luchtreinigers in klaslokalen

"Als innoverende vooruitstrevende centrumstad én onderwijsstad doen we actief mee aan dit belangrijke onderzoeksproject. Via ons Stedelijk Onderwijs kunnen we ons steentje bijdragen aan het snel, efficiënt en wetenschappelijk verantwoord inzetten van een betere luchtkwaliteit in onze stedelijke basisscholen en academies. Zo blijven we investeren in een gezonde en veilige schoolomgeving voor onze leerlingen en onze personeelsleden."

- Nathalie Muylle, schepen bevoegd voor Stedelijk Onderwijs

Binnen het stedelijk onderwijs zullen proefmetingen van de luchtkwaliteit na inzet van luchtreinigers uitgevoerd worden in alle stedelijke basisscholen en academies. De Stad installeert daarvoor luchtreinigers in minstens één klaslokaal per stedelijke basisschool en academie. 

In het stedelijk basisonderwijs gebeurt de meting in een klassiek klaslokaal. In de academies komen de toestellen in die lokalen waar de aard van de activiteit het grootste risico vormt (bv. zang, blaasinstrumenten …). De onderzoeksteams van de KU Leuven en de UEindhoven zorgen voor wetenschappelijke ondersteuning bij de implementatie van de luchtreiniging (o.a. selectie, labotesten, enz.).

Gedurendezes maanden zullen de aerosolenconcentraties en virusladingen in de lucht worden gemeten. Onderzoekers gaan na hoe die zich verhouden tot het effectieve aantal coronabesmettingen in die bepaalde klaslokalen. Na het onderzoeksproject worden de resultaten van alle deelnemende scholen en besturen gedeeld in Vlaanderen, zodat ook andere lokale besturen en onderwijsinstellingen hier gebruik van kunnen maken.