Minister van economie Nathalie Muylle neemt maatregelen om de reissector en  evenementensector  te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Nathalie Muylle: “De coronacrisis heeft een grote impact op de reissector en  de evenementensector. We nemen economische maatregelen om de sectoren doorheen deze moeilijke periode te loodsen. Wanneer een pakketreis geannuleerd wordt, kunnen organisatoren hun klanten een voucher geven voor het volledige bedrag, in plaats van een terugbetaling. De voucher moet minstens een jaar geldig zijn. Organisatoren van evenementen kunnen evenementen naar een latere datum verplaatsen en moeten een klant pas terugbetalen als hij kan aantonen dat hij op de nieuwe datum echt niet kan. Het zijn uitzonderlijke maatregelen die moeten verhinderen dan veel ondernemingen over kop gaan en dat de toekomstige dienstverlening tegenover consumenten in het gedrang komt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze maatregelen ook in het belang zijn van de consument.”

 

Reissector

Door de massale annuleringen, lopen de kosten bij de reissector enorm op. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor reizigers te garanderen, neemt minister Muylle volgende maatregelen:

  • een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator, op voorwaarde dat de reisorganisator hem een voucher aflevert voor een gelijke geldelijke waarde en die voor minstens één jaar geldig is, waarmee de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten kan aankopen;
  • een verplichting tot dekking van de vouchers die als gevolg van de coronacrisis worden uitgereikt, door de insolventieverzekering. Tot nog toe vielen vouchers niet onder de garantieregeling voor de reissector.

In normale omstandigheden voorziet de wetgeving rond pakketreizen dat de consument de overeenkomst met de reisorganisator altijd kan opzeggen. Wanneer de consument daarbij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kan inroepen, is hij geen schadevergoeding verschuldigd. De reiziger heeft dan recht op integrale terugbetaling van alle betaalde bedragen. De reisorganisator kan eveneens een pakketreisovereenkomst opzeggen. Bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, moet hij de reis integraal terugbetalen, maar hij is in die omstandigheden geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Evenementensector

Vorige week donderdag besliste de regering om alle culturele, festieve, recreatieve en sportieve evenementen af te gelasten tot en met 3 april.

Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor de consument te garanderen, neemt minister Muylle volgende maatregelen:

  • het recht voor de onderneming die een evenement organiseert om tijdelijk niet terug te betalen, wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd;
  • een afwijking van die regel, voor zover de consument kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid is om op die datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen);
  • een voldoende tijdsbestek om terug te betalen als het evenement niet later kan worden georganiseerd, zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

In normale omstandigheden zijn de regels als volgt: de overmachtsituatie bevrijdt de dienstverstrekker van het nakomen van zijn contractuele verplichtingen. De klant, de andere contracterende partij, is om dezelfde reden bevrijd van zijn contractuele verplichtingen, meer bepaald de betaling. Concreet houdt dit in dat de klant de terugbetaling kan vragen van reeds betaalde sommen. De organisator kan een evenement verplaatsen naar een latere datum, maar de consument kan echter niet verplicht worden het evenement op een alternatieve datum te aanvaarden en heeft in dit geval het recht op de terugbetaling van zijn ticket.

Deze situatie zou – zonder maatregelen – leiden tot zwaar inkomensverlies en zou heel wat organisaties, van de grote concertorganisatoren tot de kleine theatergezelschappen in ernstige financiële moeilijkheden kunnen brengen.

Communiqué de presse FR

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.