Op dinsdag 7 juni keurde de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen het voorstel van resolutie betreffende een doeltreffende en integrale aanpak van chronic obstructive pulmonary disease goed. Deze longziekte is een vaak voorkomende aandoening van de luchtwegen en tevens de vierde grootste doodsoorzaak in België bij mannen. Toch blijkt COPD onbekend bij het grote publiek, beleidsmakers en de media. Met deze resolutie wil Nathalie Muylle dan ook de regering aanzetten om meer aandacht te geven aan de ziekte en de multidisciplinaire aanpak ervan te verbeteren op meerdere vlakken.

De resolutie bevat volgende aanbevelingen:

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Aangezien roken de belangrijkste oorzaak is van COPD zijn preventiecampagnes tegen roken belangrijk om het aantal patiënten te doen dalen. In de resolutie wordt dan ook gevraagd om in te zetten op een rookvrije generatie binnen "De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving", een initiatief van Kom op tegen Kanker en verschillende andere organisaties die tabakspreventiecampagnes ondersteunen.

Een vroegtijdige detectie met behulp van spirometrie kan de ziekteprogressie tegengaan en zo een positieve impact hebben op de levenskwaliteit van de patiënt. Daarom wordt de regering verzocht om te onderzoeken of jaarlijkse leeftijds- en risicogebonden systematische check-ups met behulp van spirometrie bij de huisarts mogelijk en haalbaar zijn.

Daarnaast kan ook de opvolging van COPD-patiënten beter. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een Begeleidingsgesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zorgt voor een significante verbetering van de inhalatietechniek en therapietrouw, wat dan weer zorgt voor minder opstoten en ziekenhuisopnames. Er wordt dan ook voorgesteld om, na evaluatie van het reeds bestaande GGG-gesprek voor astmapatiënten, de organisatie en terugbetaling ervan uit te werken voor COPD-patiënten. 

Bovendien kan ook de betrokkenheid van een tabakoloog bijdragen tot de behandeling van de patiënt. Bij elke diagnose van COPD is het namelijk aangewezen om te stoppen met roken. Het is daarom cruciaal om samenwerking tussen de medische hulp van de eerste lijn en tabakologen te stimuleren.

Ten slotte wordt aan de regering gevraagd om te onderzoeken of een uitbreiding van het aantal multidisciplinaire centra voor ambulante pulmonaire revalidatie mogelijk is. Vandaag zijn er namelijk maar vier centra in ons land die een volledige multidisciplinaire aanpak aanbieden - enkel voor de meest ernstige longpatiënten. Na het doorlopen van dit programma moet ook de eerste lijn betrokken worden in de verdere opvolging.

Vanuit cd&v werden nog drie amendementen toegevoegd waarbij de nadruk gelegd wordt op luchtvervuiling als één van de mogelijke oorzaken van COPD en op het inzetten van therapietrouw tijdens de behandeling. Een bestaand probleem bij de behandeling van longaandoeningen zoals COPD is namelijk dat vanaf het moment dat het beter gaat met de patiënt door de behandeling, de therapietrouw daalt. 

De volledige resolutie kan hier worden teruggevonden.