Jaarlijks trekt de Vlaamse regering 1.200.000 euro uit voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Dit jaar lanceerde de minister bevoegd voor stedenbeleid een thematische oproep rond het thema hittebestendige stad. Stad Roeselare diende een project in rond de ontharding van de Moermanparking.

De Moermanparking, op vandaag een grote verharde oppervlakte in het hart van de stad, wensen we om te vormen tot een klimaatadaptief park met kansen voor ontmoeting, sport en spel. Zo transformeert de Moermanparking door ontharding tot een grote koeltezone in het verharde en dichtbebouwde centrum van de stad. Een groenblauwe long in het verlengde van de Ronde Kom en de Kleine Bassin en op een steenworp van het kernwinkelgebied.

Deze subsidie stelt ons in staat om dit stadsontwikkelingsproject naar een hoger niveau te tillen. De herinrichting vormt een hefboom in onze groei als centrumstad. Met dit project geven we de Moermanparking terug aan de buurt en de stad. De omheinde parking die op vandaag letterlijk een eiland vormt in de stad wordt terug onderdeel van het stedelijk weefsel.

Nathalie Muylle - Schepen

Het ontwerp moet resulteren in een bruisend stadsdeel met ruimte voor verpozing in het groen, maar waar ook kinderen kunnen spelen en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Door ruimte te voorzien voor waterinfiltratie en buffering verhogen we tevens de veerkracht van het watersysteem. We planten bomen en planten die zorgen voor biodiversiteit, zuurstof en gezonde lucht in het hart van de stad. 

In het recent opgeleverde klimaatadaptatieplan van de stad werd duidelijk dat de omgeving van de Moermanparking een belangrijk werkpunt is op vlak van hitte. Deze oproep past dan ook perfect in de ambities van de stad rond klimaat.

Michèle Hostekint - Schepen

We maken een nieuwe belevingsplek voor de Roeselarenaar in het hart van de stad”, vervolgt burgemeester Declercq. “Met deze subsidie van 425.000 euro zullen we sneller kunnen schakelen. De procedure voor het aanstellen van een ontwerper wordt op korte termijn opgestart en de werken worden opgeleverd binnen een termijn van drie jaar.

Kris Declercq - Burgemeester