De West-Vlaamse MUG-heli voert zo’n 700 interventies uit op jaarbasis. Daarbij worden gemiddeld 40 levens per jaar gered. Toch is de financiering ervan al jaren een heikel punt omdat het instituut dat de MUG-heli uitbaat beroep moet doen op de provincie, lokale besturen, sponsors en inzamelacties om geld bij elkaar te krijgen. Een beslissing over de financiering werd door opeenvolgende ministers van Volksgezondheid telkens uitgesteld. Federaal parlementslid Nathalie Muylle wil dat er eindelijk duidelijkheid komt.

Het is simpel: ofwel komt er structurele financiering vanuit de overheid, ofwel niet. Blijven aanmodderen is geen optie. Niet voor ziekenhuizen, niet voor medewerkers en niet voor gebruikers. Minister Vandenbroucke moet dringend een beslissing nemen.

(lees verder onder de video)

Vertrekkend vanuit zijn standplaats in Brugge kan de MUG-heli binnen een tijdspanne van 15 minuten landen in heel West-Vlaanderen, een groot stuk van Oost-Vlaanderen en in Zeeland (Nederland). Het belang en de meerwaarde ervan kan voor cd&v niet genoeg onderstreept worden. Daarom voert de partij sinds 2018 actie om de financiering van de helikopter niet te laten afhangen van sponsors, maar om de middelen vanuit de federale overheid te voorzien.

Die structurele financiering werd door voormalig minister Maggie De Block en huidig minister Frank Vandenbroucke elke keer opnieuw op de lange baan geschoven door nieuwe studies uit te voeren en andere adviezen op te vragen. De Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, in vorige rapporten altijd kritisch, erkende reeds de helikopter als meerwaarde. Ook minister Vandenbroucke stond open om de mogelijkheid te bekijken, niet in het minst omdat de heli bovendien een rol speelde om transport tussen ziekenhuizen te garanderen in de coronacrisis. Op basis van een analyse zouden de gesprekken gevoerd worden in het voorjaar van 2022.

De toekomst van de helikopter blijft onzeker zolang de federale overheid geen middelen voorziet. Voor ons is het duidelijk dat de heli ook morgen mensenlevens zal redden en dus moet kunnen blijven opstijgen.

Federaal parlementslid Nathalie Muylle vroeg in de commissie Volksgezondheid aan minister Vandenbroucke naar een laatste stand van zaken. In zijn antwoord benadrukte de minister dat uit de analyse blijkt dat een helikopter niet de meest kostenefficiënte optie is en opnieuw was te horen dat de beslissing wordt uitgesteld in afwachting van een nieuw voorstel. Dat voorstel moet er komen tegen eind oktober 2022. Voor cd&v is dat dan ook de ultieme deadline. In het najaar moet eindelijk beslist worden over de financiering, zodat de West-Vlaamse gemeenten, de provincie, de sponsors en het Instituut Medische Dringende Hulpverlening zich hier verder op kunnen organiseren.

Foto header ©️ Eric Smeets