Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle bracht vandaag verenigingen, academici en politici samen voor een colloquium rond intersekse personen. Dat zijn personen die geboren worden met een variatie in geslachtskenmerken. Minister Muylle stelde een brochure voor die antwoordt op vragen van ouders.

Nathalie Muylle: “Elke dag worden in ons land vijf kinderen geboren met een variatie in geslachtskenmerken, maar toch is de onwetendheid over intersekse personen zeer groot. Met dit colloquium willen we de aandacht voor het onderwerp vergroten. In samenwerking met verenigingen en intersekse personen hebben we de brochure ‘Binnenste buiten’ ontwikkeld. Daarmee willen we informatie geven aan ouders en iedereen die vragen heeft over het thema. Moet mijn kind geopereerd worden? Zal het kind verliefd worden op jongens of meisjes? Zal het zelf kinderen kunnen krijgen? Is mijn kind man, vrouw of X? Op al die vragen geeft de brochure antwoorden. Vanaf hun geboorte zijn intersekse personen het slachtoffer van onwetendheid, stereotypen en discriminatie. Door het uit de taboesfeer te halen, willen we dat  veranderen.”  

Elke dag worden in België gemiddeld vijf kinderen geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Ter vergelijking, dit is ongeveer evenveel als het aantal tweelingen of mensen met groene ogen. Intersekse variatie is een natuurlijk voorkomend fenomeen. Het betekent dat mensen worden geboren met een lichaam dat niet voldoet aan de definitie van “een man” of “een vrouw”, zoals de maatschappij die hanteert.

Er zijn een veertigtal variaties mogelijk. De variatie kan zichtbaar zijn, bijvoorbeeld als de uitwendige geslachtsorganen anders ontwikkeld zijn. Echter, de variatie kan ook onzichtbaar zijn, bijvoorbeeld bij het ontbreken van de baarmoeder of bij variaties in hormonen.

Deze variaties verschillen van elkaar, maar ze brengen wel gelijkaardige uitdagingen met zich mee. Vaak worden intersekse baby’s van bij hun geboorte rechtstreeks naar de dokter gestuurd. Dan wordt beslist dat hun lichaampjes niet voldoen aan de maatschappelijke normen. Om die reden wordt  hun lichaam  aangepast. De ingrepen die gebeuren zijn vanuit medisch oogpunt nochtans niet altijd noodzakelijk.

Zowel ouders, als betrokken artsen beschikken niet altijd over voldoende informatie om een weloverwogen beslissing te maken. Sommige beslissingen kunnen, hoewel ze met de beste bedoelingen zijn genomen, grote impact hebben op het leven van de kinderen.

Intersekse personen zijn vanaf hun geboorte het slachtoffer van onwetendheid, stereotypen en discriminatie. Daarbovenop is intersekse voor vele mensen een nieuwe thematiek. Het wordt vaak verward met de transgender thematiek. Hoewel parallellen te trekken zijn, worden beide thema’s met hun eigen specifieke problemen geconfronteerd.

Om het thema uit de taboesfeer te halen en de kennis erover te vergroten, organiseerde minister Nathalie Muylle vandaag een colloquium. Verschillende ervaringsdeskundigen en verenigingen namen deel. Emmanuelle Verhagen was aanwezig als vertegenwoordiger van Intersekse Vlaanderen, Thierry Bosman was er in naam van Intersex Belgium en Londé Ngosse vertegenwoordigde Genres Pluriels. Verder was er een toelichting door dr. Pieter Cannoot over zijn onderzoek rond ‘Recht op persoonlijke autonomie van intersekse personen.’

 

Brochure voor ouders

Minister Muylle stelde tijdens het colloquium de brochure ‘Binnenste buiten’ voor. De brochure beantwoordt vragen van ouders van intersekse kinderen en van iedereen die meer wil weten over het onderwerp. Het bevat zowel getuigenissen van ouders en (jong)volwassenen, als informatie uit wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling van de uitgebreide brochure, is om informatie te verschaffen en om de samenleving te sensibiliseren.

Nathalie Muylle: “We willen ouders doen beseffen dat intersekse zijn iets volkomen normaal is. Hun kind kan perfect gelukkig en gezond zijn. Het is niettemin belangrijk om er open over te spreken en hun kind te betrekken bij belangrijke keuzes.”

Ouders zitten met verschillende vragen. Zal hun kind geopereerd moeten worden? Zal het verliefd worden op jongens of meisjes? Zal het zelf kinderen kunnen krijgen? Is hun kind man, vrouw of X? Op dergelijke vragen biedt de brochure een antwoord. Daarnaast bevat de brochure contactgegevens van verenigingen voor intersekse personen en hun ouders.

Aan de brochure wordt momenteel de laatste hand gelegd. Ze zal online worden verspreid via het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en via websites van belangenverenigingen. Minister Muylle wil de brochure daarnaast ook verspreiden via onder meer kraamklinieken en pediaters.

 

Beleid voor intersekse personen

Op beleidsmatig vlak zijn reeds belangrijke stappen gezet. De aanpassing van de transgenderwet door minister van justitie Koen Geens in juni 2017 maakt het nu eenvoudiger om je voornaam en officiële geslachtsregistratie te wijzigen. Daarnaast werd in januari “seksekenmerken” als beschermd criterium toegevoegd aan de Genderwet. Dit zorgt ervoor dat het strafbaar wordt om te discrimineren op basis van seksekenmerken. Voorts liep de afgelopen twee jaar een onderzoek naar de situatie van intersekse personen. Bovendien werden verschillende klankbordgroepen georganiseerd. Deze brengen onder andere ervaringsdeskundigen, artsen en beleidsmakers bijeen.

Toch is nog meer nodig, zegt minister Nathalie Muylle. Ze deed tijdens het colloquium vier voorstellen van initiatieven die nog moeten worden genomen:

  1. Er moet meer erkenning zijn voor intersekse personen. Door te sensibiliseren en door variaties mensenrechtelijk te benaderen, kunnen we dit doel bereiken.
  2. Er moet werk worden gemaakt van de wetgeving ter bescherming van de fysieke integriteit van personen met een intersekse variatie.
  3. Er moet een nieuw actieplan worden opgemaakt tegen discriminatie en geweld op basis van seksuele, gender- en geslachtsdiversiteit.
  4. De klankbordgroepen moeten worden verdergezet. Op die manier verzekeren we dat het beleid dicht aansluit bij de noden van intersekse personen.

Communiqué de presse FR 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.