Een nieuw schooljaar betekent voor STAP Beveren ook letterlijk een nieuwe voordeur. De lokale afdeling van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten verlaat de Beverse sportsite. Ruim een kwarteeuw hadden ze er een vaste stek. Eerst in de chalet naast de sporthal, de voorbije twee schooljaren in de leslokalen van de sportzalen zelf. Vanaf dit schooljaar verhuist de afdeling naar de gebouwen van de Vrije Basisschool De Bever in de Wijnendalestraat 19. Een logische keuze met de verwachte groei van de afdeling voor ogen.

Kruisbestuiving en creatieve wisselwerking

Directie en leerkrachten van beide scholen kijken uit naar de samenwerking die voor beiden een onbetwistbare meewaarde Ook voor de Stad biedt de verhuis een meerwaarde. De sportsite in Beveren kan op die manier ook terug 100% dienst doen als dé Beverse plek voor sport en vrije tijd van kinderen en jongeren. 

Door de opleidingen van muziek en woord ook in de vertrouwde lokalen van de lagere school aan te bieden, verlagen we de drempel voor kinderen om aan de STAP-opleidingen te beginnen. Ook voor ouders is het een praktisch pluspunt dat de lessen op school kunnen worden gevolgd. Een win-win voor zowel STAP als de leerlingen.

Het gaat om een structurele samenwerking, die niet eindigt bij het gebruik van de lokalen. Zo zorgen verschillende projecten, waaronder Kunstkuur, er ook voor dat scholen in Roeselare leren van de creatieve aanpak van de academie en omgekeerd. Kennis over en ervaringen met muziek, woord en dans maken meer dan ooit deel uit van het pedagogisch project van scholen.

Inschrijven is nog mogelijk

Kriebelt het bij jou om ook in STAP les te volgen? Inschrijven in STAP Beveren is nog mogelijk tot eind september. Meer informatie via www.staproeselare.be