Minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle heeft beslist om het vouchersysteem voor evenementen te verlengen tot het einde van dit jaar.

Nathalie Muylle: “Verschillende vertegenwoordigers van de evenementensector stellen duidelijk dat de coronapandemie ook nog de komende maanden problemen zal geven bij het organiseren van optredens en activiteiten. Daarom heb ik in overleg met de betrokken actoren besloten de maatregel te verlengen waardoor organisatoren een voucher kunnen uitreiken wanneer ze dit najaar hun evenement moeten afgelasten omwille van corona. De huidige regeling wordt dus doorgetrokken tot het einde van dit jaar om de financiële schade voor de sector te beperken en te zorgen dat tickethouders hun geld niet verliezen.”

Van bij het uitbreken van de coronapandemie werd de evenementensector bijzonder zwaar getroffen. Tal van evenementen moesten worden afgelast en bij veel organisatoren staat het water aan de lippen. Om de impact op de evenementensector te beperken en de belangen van de tickethouders te beschermen, werd reeds in het begin van de coronacrisis besloten om de verplichte terugbetaling van tickets tijdelijk op te schorten en de afgifte van een tegoedbon of voucher toe te laten. Dit zorgde er voor dat organisatoren niet in moeilijkheden kwamen door massaal verplichte terugbetalingen uit te moeten voeren.

Aangezien het ondertussen duidelijk is geworden dat het niet altijd financieel rendabel zal zijn om bepaalde evenementen met een beperkt publiek te organiseren, heeft minister Muylle besloten om, op vraag van de evenementensector, het vouchersysteem te verlengen tot het einde van dit jaar. Dit is positief nieuws voor zowel grote als kleine organisatoren en producties die nog geen zekerheid hebben of ze hun activiteiten op een rendabele manier kunnen doorzetten gedurende de komende maanden.

De voorwaarden waaronder vouchers kunnen worden uitgereikt, blijven dezelfde:

  • de reden tot de annulering ligt in de coronaomstandigheden en ;
  • de activiteit met dezelfde essentiële kenmerken wordt later opnieuw georganiseerd binnen de twee jaar en op dezelfde plaats (of de nabije omgeving);
  • de voucher stemt overeen met het volledige bedrag dat voor het oorspronkelijke ticket is betaald en hij wordt uitgegeven zonder kosten;
  • er mag geen toeslag worden aangerekend bij de aanwending van de voucher.

Er zijn dan ook verschillende scenario’s mogelijk waarbij de consument een ticket heeft gekocht dat onder het toepassingsgebied van deze regeling valt.

Het uitgangspunt is dat de organisator bij het verplaatsen van een evenement een voucher uitreikt dat als ticket kan dienen voor de nieuwe datum die werd vastgelegd. Daarnaast kan de organisator de voucher ook openstellen om de aankoop van tickets voor andere evenementen, al zijn zij daar niet toe verplicht.

Wanneer de consument echter verhinderd zou zijn op de nieuwe datum, kan hij de terugbetaling vragen van zijn ticket. Hij kan dit aantonen door het leveren van alle mogelijke bewijzen van bijvoorbeeld een geplande vakantie of medische ingreep op de nieuwe datum van het evenement. Er moet dus een redelijk vermoeden zijn dat men effectief verhinderd is op die dag.

Je kan – net zoals in normale omstandigheden – niet zomaar een terugbetaling krijgen van tickets wanneer je bijvoorbeeld ziek bent enkele dagen voor het evenement plaatsvindt. Het doorverkopen van de tickets is in dergelijke omstandigheden wettelijk en kan daarbij dus een oplossing bieden. Dit kan onder meer via een platform dat de organisator openstelt of erkent.

Wanneer het evenement geannuleerd wordt en de activiteit wordt niet opnieuw georganiseerd, kan de tickethouder een terugbetaling vragen. In dat geval dient de organisator de consument terug te betalen binnen drie maanden na de buitenwerkingtreding van dit Ministerieel Besluit. Dit betekent dus dat de organisatie drie maanden de tijd heeft vanaf 31 december 2020 om het ticket terug te betalen.

Wat de voorwaarden om een voucher uit te reiken betreft, wordt onder ‘dezelfde essentiële kenmerken’ verstaan dat het bijvoorbeeld opnieuw een meerdaags muziekfestival moet betreffen met een ruim aanbod. Dit betekent niet noodzakelijk dat het bijvoorbeeld opnieuw om allemaal dezelfde artiesten moet gaan.

Nathalie Muylle: “De voucherregeling moet er bijgevolg voor helpen zorgen dat er ook in de toekomst een voldoende rijk en uitgebreid cultureel aanbod blijft bestaan. Deze regeling verzoent aldus de belangen van de organisatoren en van de consumenten, die op langere termijn nog willen kunnen genieten van een bloeiende evenementensector.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.