De afgelopen weken bestudeerde de Stad Roeselare, samen met Fluvius en de veiligheidsdiensten de mogelijkheid om de openbare verlichting te doven in het kader van de energiekostenbesparing. Die oefening werd nu afgerond.

 

De Stad kiest hierbij bewust voor een stad waar leefbaarheid, veiligheid en comfort gegarandeerd blijven voor elke Roeselarenaar, maar uiteraard ook voor een verantwoorde financiële kostenbesparing.  Roeselare heeft hierbij het voordeel op kop te lopen van de West-Vlaamse centrumsteden wat het aantal reeds ver-LED-e straten betreft, zodat een volledige doving niet noodzakelijk is.  Door dit ver-LED-ingspatroon zelfs te versnellen wordt onze stad niet donker, maar duurzamer op het vlak van verlichting.

 

1. Concreet worden volgende maatregelen genomen:

  • Vanaf maandag 14 november starten de werkzaamheden om de monumentenverlichting voortaan te doven tussen 23 u en 5 u ’s ochtends en dit op weekdagen.
  • Buiten de grote ring, waar er reeds volledige LED-verlichting aanwezig is, wordt deze LED-verlichting tussen 22 en 6 u met 50 % gedimd.
  • Binnen de grote ring, waar er nog geen volledige LED-verlichting aanwezig is, blijft de verlichting behouden, maar wordt er versneld geïnvesteerd in LED-verlichting in de volgende jaren.
  • De voorbije jaren investeerde de Stad reeds in een volledige LED-kerstverlichting, die heel energiezuinig is.  De gezellige kerstverlichting wordt echter, met uitzondering van het Stationsplein waar eind november de kerstmarkt start, gehalveerd in de tijd en pas ontstoken na Sinterklaas tot het tweede weekend van januari.

 

Burgemeester Kris Declercq: "De veiligheid van gebruikers van onze wegen en pleinen staat voorop, en daarop wensen we niet te besparen. Bovendien vergt de inzet van ons groot cameranetwerk efficiënte verlichting. Na nauw overleg met de politiediensten werd het stadsbestuur geadviseerd om ondermeer omwille van de verkeersveiligheid niet over te gaan tot volledige doving zonder risico-analyses op dat vlak."

 

2. Bovendien is een belangrijke overweging hierbij dat Roeselare reeds een grote energiebesparing realiseert door het uitgebreide LED-netwerk.

 

Schepen Nathalie Muylle: "Van de West-Vlaamse centrumsteden staat Roeselare al het verst in die verledding (Roeselare 40,74 %, Brugge 33,45 %, Kortrijk 26,44 %, Oostende 27,37 %). Onze investeringen van de laatste jaren renderen dus. De omschakeling naar led is hier al een ruime tijd bezig en verloopt van buiten naar binnen. Na overleg met Fluvius gaan we de bestaande planning nu nog versnellen, zodat de volledige Stad reeds in 2028 verLED kan zijn."

 

Voor het niet verledde binnengebied werd per zone gekeken waar de openbare verlichting kon worden gedoofd met een maximale aandacht voor veiligheid. Zowel voor de kern van Roeselare als voor het gebied tussen de grote en de kleine ring bleek doven bijgevolg niet aangewezen.

 

Het doven van niet verledde verlichting vergt bovendien een manuele aanpassing van elke afzonderlijke cabine. Een huzarenstukje dat niet alleen 50.000 euro kost maar ook pas afgerond zou kunnen worden tegen het najaar van 2023. Middelen die de Stad Roeselare liever inzet in het versneld verledden van haar openbare verlichting. Daardoor kan de openbare verlichting al tegen 2028 voor 100% uit LED bestaan in plaats van tegen 2030 zoals oorspronkelijk voorzien.

 

De besparing door versneld verledden compenseert de besparing die het selectief doven zou opleveren op termijn ruimschoots. In 2024 en 2025 levert het doven van de lichten op weekdagen tussen 23 uur en 5 uur aan de actuele elektriciteitstarieven 420.000 euro op. De opbrengst van de versnelde verledding bedraagt voor die jaren tot 520.000 euro.

 

 
450732 openbare%20verlichting 320746 large 1668077470