Veilig van en naar school kunnen gaan is een belangrijke beleidsprioriteit voor Stad Roeselare en het stedelijk onderwijs. Naast verschillende infrastructurele ingrepen in de omgeving van SBS De Octopus organiseert oudervereniging ook al jaren een fluo-actie. Op vrijdag 31 maart belonen ze de 377 leerlingen die met een fluohesje naar school kwamen met een heus fluo-ontbijt. 

 

Met de fluo-actie wil oudervereniging Vleugels tijdens de donkere maanden kinderen (en ouders) motiveren om met een fluohesje naar school te komen. Tussen de herfst- en krokusvakantie hield de oudervereniging daarvoor 11 keer een schoolpoortcontrole tussen 8.00 en 8.30 uur. Wie tien fluostempels verzamelde, mag aanschuiven voor een gratis fluo-ontbijt. 

 

Enkele weetjes 

  • 377 van de 514 leerlingen (73%) mag mee ontbijten, waarvan:107 van de 180 kleuters (60%),270 van de 334 leerlingen in het lager (81%).
  • Opmerkelijk: 1 lagere klas haalde 100% fluo-deelname bij alle schoolpoortcontroles.Per schoolpoortcontrole zijn 4 à 5 ouders actief om te helpen controleren. 
  • Elke leerling krijgt bij inschrijving het eerste fluohesje gratis van Vleugels.
  • Bij elke schooluitstap moeten de leerlingen hun fluohesje dragen.
  • Vleugels was de laatste jaren ook actief betrokken bij het tot stand komen van het plan van aanpak om de schoolomgeving veiliger te maken.
  • In corona werd het ontbijt tijdelijk vervangen door eierkoeken. 

 

Veilige schoolomgevingen zijn een belangrijke beleidsprioriteit voor het stadsbestuur. Elk jaar worden tien schoolomgevingen veiliger gemaakt, waaronder recent ook die van SBS De Octopus. We investeerden daarvoor in schoolzones met aangepaste straten en schooltoegangen/-parkings die voorrang geven aan zwakke weggebruikers. Als schoolbestuur van het stedelijk onderwijs zijn we tegelijk erg dankbaar dat ook oudervereniging Vleugels al jaren samen met ons ijvert voor verkeersveilige schoolomgevingen, zowel als inhoudelijke partner maar zeker ook als initiatiefnemer van verschillende concrete acties, waaronder de fluo-actie en -ontbijt.