1 op 7 vrouwen in België krijgt borstkanker (10.000 patiënten per jaar). 1 op 5 daarvan kiest voor een behandeling in een niet-gespecialiseerd centrum. Uit het rapport van het KCE blijkt dat de kans op een overlijden binnen vijf jaar na een behandeling in zo’n niet-gespecialiseerd ziekenhuis 30% hoger ligt.

“Dit rapport getuigt van een zekere laksheid in ons gezondheidsbeleid. Terwijl iedereen het erover eens is dat expertise een sleutelrol speelt liggen de ervarings- en kwaliteitsnormen veel te laag. Vrouwen sterven in ons land omdat ze niet begeleid worden naar het juiste centrum”
-
cd&v-gezondheidsspecialisten en ondervoorzitter Nathalie Muylle en Nawal Farih

De kansen op overlijdens stijgen significant naarmate het aantal ingrepen per jaar daalt. In een centrum met een aantal ingrepen dat lager ligt dan 60 per jaar stijgt de kans op overlijden binnen vijf jaar na de behandeling met 44%. Die kans daalt naar 30% in centra met een aantal ingrepen tussen 60 en 125.

Volgens Nathalie Muylle is de oorzaak van de dramatische cijfers dan ook te zoeken in de dalende volume- en kwaliteitsvereisten. Sinds het KB van 2007 dat die kwaliteitsvereisten oplegt zijn de vereisten met de jaren telkens afgezwakt. Het minimumaantal ingrepen per jaar voor een erkende borstkliniek van 150 ingrepen per jaar – die ook de Europese minimumnorm is – werd in België voor een periode van 2 jaar verlaagd naar 100 ingrepen per jaar. Deze overgangsperiode werd nadien voor 4 jaar verlengd.

In 2013 werd deze minimumvereiste licht opgetrokken naar 125 ingrepen per jaar voor de 51 gespecialiseerde centra. Voor de 21 satellietklinieken die samenwerken met een gespecialiseerd centra lag het minimumaantal nog steeds slechts op 60 ingrepen per jaar. 1 op 3 van de centra voldoet echter niet aan deze criteria.

COVID

Nathalie Muylle waarschuwt tot slot nog dat het rapport gebaseerd is op cijfers van 2018. Tijdens de COVID-crisis kregen vele patiënten uitstel van zorg waardoor het aantal vastgestelde diagnoses tot 50% lager ligt. De gevolgen daarvan zijn in dit dramatische rapport nog niet opgenomen. “Het zorgprogramma moet snel aangepast worden naar de nieuwe criteria die het KCE aanbeveelt, zowel voor volume als kwaliteit van de behandeling, want de impact daarvan zal op zijn beurt even op zich laten wachten.”