Sinds het schooljaar 2018-2019 loopt in Roeselare het project 'Computer in je rugzak'. Het doel van dit project is om leerlingen in armoede te ondersteunen op vlak van digitaal materiaal. Scholen kunnen leerlingen uit kwetsbare gezinnen opgeven om via deze digitale investeringssubsidie een toestel én software-pakket aan te kopen. Het project liep reeds in de basis- en secundaire scholen, maar wordt nu uitgebreid en ook ingevoerd in het volwassenenonderwijs.

De subsidie werd positief geëvalueerd door de scholen. Zij kunnen op die manier goed werkend materiaal voorzien voor leerlingen in kwetsbare gezinnen en zo een stap in de goede richting zetten om gelijke onderwijskansen te bevorderen. Daarnaast heeft het project ook een positief effect op de schoolkosten. De aankoop van woordenboeken, atlassen, grafisch rekentoestel... kan zo tot een minimum worden beperkt.

De steun vanuit de stad wordt nu uitgebreid en ook het volwassenenonderwijs wordt verder ondersteund. De stad voorziet een eenmalige investeringssubsidie van 30.000 euro aan de instellingen die in Roeselaarse campussen volwassenonderwijs inrichten om de aankoop van draagbare IT-toestellen te helpen bekostigen. Dit zodat het volgen van een aantal cruciale lessen (tweedekansonderwijs, Nederlandse les) niet in het gedrang komen.