Aan de rand van het centrum van Roeselare biedt Stedelijke Basisschool De Brug onderwijs aan ruim 550 leerlingen. De voorbije jaren kreunt de infrastructuur op de site tussen de Brugsesteenweg en de Steenstraat steeds luider onder het plaatsgebrek. Ook op vlak van duurzaamheid en modernisering dringen een aantal ingrepen zich op om te kunnen voldoen aan de hedendaagse verwachtingen.

De Stad zat samen met de school,  Bildt architecten bvba en Buro Groen aan tafel om een projectplan te definiëren. Dat plan biedt een antwoord op de voornaamste knelpunten en bestaat uit drie bouwpijlers: een polyvalente sporthal, naschoolse kinderopvang en de aanleg van de schoolomgeving. Het buitenproject voor een groene speelplaats werd participatief vormgegeven met de school én de buurt.

Nieuwe polyvalente sporthal

Een gezonde geest in een gezond lichaam: zeker ook in SBS De Brug! De huidige sportsite is verouderd en duidelijk aan modernisering toe. Een nieuwe sporthal, met een sportvloer van 20 x 32 meter, biedt de oplossing aan de jonge sporters. De bouwplannen voorzien een half verzonken deel, waardoor de nieuwbouw perfect past in de omgeving. Door ook de kleedruimtes en de bergingen ondergronds in te richten, komt er buiten nog extra ruimte vrij.

“De ruimte waarover we beschikken wordt optimaal benut. Net zoals we ook op andere schoolsites voorzien, zal deze nieuwe sporthal ook buiten de schooluren gebruikt kunnen worden. Op die manier staat de accommodatie niet nodeloos leeg, maar zal die mee opgenomen worden in het reservatiesysteem van de Stad. Zo verruimen we ons aanbod aan sportaccommodatie voor onze inwoners.”

Hedendaagse kinderopvang en twee extra kleuterklassen

Vandaag worden er bijkomende klasunits gehuurd om alle kinderen een comfortabele plek te kunnen geven. Dit is een tijdelijke uitweg om het huidige tekort aan leslokalen te ondervangen. De bouw van twee bijkomende kleuterklassen biedt een definitieve oplossing. Tegen de bestaande kleuterblok wordt een nieuwe voor- en naschoolse kinderopvang voorzien. Samen met een slaapklas, sanitair en berging wordt zo extra ruimte voorzien voor de kleuters #VANRSL.

Aanleg van een groene speelplaats en omgeving

Zoals je wel vaker ziet op oudere schoolsites, is ook aan SBS De Brug de speelplaats en omgeving volledig verhard. Er is nauwelijks groen aanwezig. Ontharding is dan ook hét codewoord bij de plannen tot herinrichting van de buitenruimte. De ruim 2400 m² vergroende buitenzone wordt een meerwaarde voor de school en de buurt op vlak van spelen en ontmoeten.

Plaats om te ravotten, te babbelen, uit te rusten, te avonturieren … het komt er allemaal. De plannen voorzien onder andere een sportveld met een amfitheater, een buitenklas en een avonturenzone. Bijna 500m² groenzones met groene hagen, bomen, struiken en bloemen zorgen voor de nodige biodiversiteit.

Aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit

Om zoveel mogelijk regenwater te kunnen hergebruiken, worden er regenputten voorzien. Ook aan waterbuffering is gedacht. De regenputten lopen over in wadi’s op de site. Op die manier wordt het water opgevangen voor hergebruik en voorkomen we overlast bij hevige regenval. De nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd in grasdallen, waardoor het regenwater ook daar in de grond kan sijpelen. Zo wordt de grondwatertafel aangevuld.

Aan de kant van de Steenstraat zijn er twee toegangen tot de schoolsite. De toegang tot een nieuwe groene parking zal er worden afgescheiden van de poort voor  wandelaars en fietsers. Voor hen komt er ook een overdekte wachtzone voor ouders en verschillende fietshavens. Zo worden de auto’s die op en afrijden gescheiden van de jonge stappers en fietsers.

Door gebruik te maken van de toegangen in de Steenstraat kiest SBS De Brug ervoor om de verkeersdruk te spreiden en de verkeersdrukte aan de Brugsesteenweg te milderen. Dit zorgt voor een veiligere en rustigere verkeerssituatie. De Steenstraat wordt gebruikt als schoolstraat en dankzij een samenwerking met AZ Delta is er ook in meer parkeergelegenheid voor ouders voorzien net voor en na de schooluren.

Praktische info:

De Stad maakt zo’n 3 miljoen euro vrij voor de realisatie van de werken. Het bouw- en onthardingsproject wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid: 615.000 euro voor de bouw van de sporthal en 250.000 euro voor de ontharding van de speelplaats.

De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2022 en zullen ruim een jaar duren. Vanaf 1 september 2023 zou alle nieuwe infrastructuur in gebruik moeten kunnen worden genomen.