De sociale verkiezingen worden voorlopig gepland om in november plaats te vinden. De Kamer keurt vandaag een wetsvoorstel goed dat de tijdelijke opschorting van de verkiezingsprocedure tijdens de coronacrisis regelt.

Minister van werk Nathalie Muylle: “We hebben vorige maand beslist om de sociale verkiezingen die voor mei gepland stonden, uit te stellen. We willen dat de verkiezingen in de meest veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden. Voorlopig richten we ons op de periode van 16 tot en met 29 november om de verkiezingen te laten plaatsvinden. Ondertussen wordt de verkiezingsprocedure opgeschort. Dat betekent bijvoorbeeld dat de ingediende kandidatenlijsten voorlopig niet moeten worden uitgehangen en dat er geen klachten of beroepen kunnen worden ingediend.”

Eind maart besliste minister Muylle op basis van een advies van de Groep van Tien om de sociale verkiezingen uit te stellen omwille van het coronavirus. De sociale verkiezingen hadden normaal moeten plaatsvinden in mei.

Aan de verkiezingen gaat een procedure van 150 dagen vooraf met strikte regels en termijnen. Die wordt officieel opgeschort vanaf de 96e dag (de zogenaamde ‘dag X+36’), wat in de meeste ondernemingen neerkomst op een datum tussen 18 en 31 maart. De opschorting betekent dat voorlopig geen verkiezingshandelingen kunnen gesteld worden, zodat de kandidatenlijsten op dit moment niet moeten worden aangeplakt. Wel blijft de bijzondere ontslagbescherming van toepassing gedurende de periode van opschorting, voor alle kandidaten en voor alle leden van de bestaande organen en niet-verkozenen.

Of kandidaten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, wordt beoordeeld op basis van de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum. Werknemers die zich bijvoorbeeld kandidaat gesteld hebben in de categorie van ‘jeugdige werknemers’ en die de komende maanden 25 worden, zullen zich kunnen blijven kandidaatstellen in deze categorie. De verschillende bepalingen volgen het advies dat minister Muylle vroeg aan de Nationale Arbeidsraad.

Voorlopig wordt de periode van 16 tot en met 29 november naar voor geschoven als nieuwe verkiezingsperiode. Minister Muylle zal op het gepaste moment de heropstart van de verkiezingsprocedure afkondigen via KB, op advies van de Nationale Arbeidsraad.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.