Sinds het faillissement in 2015 en de bijhorende leegstand van de site NV Werkhuizen Damman-Croes op Krottegem was het wachten op een nieuwe invulling met bijhorende toekomstplannen. De Stad heeft nu samen met de curator het plan om deze plaats om te schakelen tot een moderne site met focus op wonen en leven en wat meer is: ook de voormalige bibliotheek aan de Onze-Lieve- Vrouw Markt zit mee in deze invulling.

De voorbije jaren is in overleg met de Krottegemnaars heel wat denkwerk gebeurd voor deze centrale site nabij de OLV-Markt en de Spanjestraat. De Stad heeft nu het kader bepaald om er een aantrekkelijke kernversterking van Krottegem van te maken, met aandacht voor veel groen.

  

Het “ontwikkelplan” legt aan de geïnteresseerde investeerders en kopers een aantal voorwaarden op met focus op wonen en groen: gemeenschapsvoorzieningen op wijkniveau en beperkte woonondersteunende functies zoals kleinhandel, kleinschalige kantoren en dienstverlening. Voor de stad is het belangrijk dat er een mix van functies komt die de leef- en beleefbaarheid van de site hoog houdt en zo een aantrekkelijk stadsproject realiseert. Cruciaal is wel dat de woonfunctie het hoofdaandeel uitmaakt van de ontwikkeling.

Bij de uitwerking van het plan moet ook veel aandacht gaan naar groen en zuurstof. In het verkoopdossier wordt voor het gebied centraal een aaneengesloten groene ruimte van 15% vooropgesteld (circa 2700m²) en wordt er gestreefd naar een totale open publieke ruimte van 30%.

Het gaat hierbij over een aaneengesloten groengebied, dat ook gedeeltelijk publiek toegankelijk zal zijn. Met dit verkoopdossier gaan de Stad en de curator nu op zoek naar geschikte kandidaten die kunnen instaan voor de aankoop en ontwikkeling van dit stadsvernieuwingsproject. De Stad wil deze wijk nieuw leven inblazen en doet daarom beroep op private kandidaat-kopers om dit nieuw stedelijk project te realiseren dat zich inpast in het bestaand weefsel.