Nog tot de bouw van het nieuwe StadHUIS klaar is, wordt de hoofdschool van de STAP dus voor enkele jaren het meest duurzame stadsgebouw van Roeselare. Maar ook daarna blijft STAP Roeselare meest duurzame gebouw van het hele Vlaamse kunstonderwijs.In antwoord op de oproep van Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen diende stad Roeselare twee subsidiedossiers in voor energiebesparende ingrepen voor de Stedelijk Academie voor Podiumkunsten. Door deze ingrepen wordt de STAP de klimaatvriendelijkste academie van Vlaanderen. Goed nieuws dus voor onze klimaatdoelstellingen van de klimaatswitch Maar ook voor de portemonnee van de stad want de investeringen worden niet alleen gesubsidieerd, ze betekenen eveneens een verlaging van de energiefactuur .

Oproep tot indienen van klimaatprojecten

In het kader van het Vlaams Klimaatplan lanceerde minister van Onderwijs Hilde Crevits in juni 2017 een oproep voor instellingen van het deeltijds kunstonderwijs uit het stedelijk en gemeentelijk gesubsidieerd onderwijs om investeringsvoorstellen in te dienen  voor energiebesparende ingrepen in hun onderwijsinfrastructuur.

 

Het stadsbestuur diende een subsidiedossier voor de renovatie van het buitenschrijnwerk van Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) Roeselare in. Een onafhankelijke jury beoordeelde de aanvraag positief en op hun voorstel kende AGION een principiële subsidie van 220.000 euro toe. De Provincie lanceerde ook een oproep naar o.a. de lokale besturen m.b.t. het indienen van lokale klimaatprojecten die als doelstelling hebben om CO2 te besparen.

Het stadsbestuur diende een subsidiedossier in voor de relighting van de klassen en de gangen van STAP. De deputatie heeft het dossier positief beoordeeld en kende een subsidie toe van 80% op het investeringsbedrag met een maximum van 100 000 euro.

 

100% duurzame LED-verlichting

Samengevat is de STAP overgeschakeld naar 100% duurzame LED-verlichting. De STAP realiseert door deze omschakeling een jaarlijkse besparing van 9,74 ton CO2 per jaar en een daling van 60% op het elektriciteitsverbruik.

Deze investeringen kaderen in de doelstellingen die de stad heeft opgenomen in haar klimaatdoelstellingen van de klimaatswitch. In totaal zullen deze investeringen een jaarlijkse besparing van 36.400kg CO2 betekenen. Dat is gelijk aan de uitstoot van de verwarming van 7 gezinnen heeft.

 

Als 35 jaar STAP Roeselare in de Meenseheirweg

De hoofdschool van de STAP Roeselare in de Meenseheirweg, een ontwerp van het Gentse architectenbureau A. Van Acker (nu AVA Partners), werd 35 jaar geleden in gebruik genomen. Het was destijds een gebouw dat zijn tijd ver vooruit was en in eerste instantie in functie van de ‘muziekacademie’ gebouwd. Zo was er aandacht in het ontwerp voor een goede akoestiek in de klaslokalen. Maar het werd ook voorzien van een regelsysteem voor de verwarming op afstand, dubbel glas en isolatie in daken en muren. Daarnaast was het samen met het Spillebad één van de eerste gebouwen die aangesloten werd op het warmtenet van MIROM.  Zo heeft de STAP nooit een schoorsteen gehad. En aangezien de elektriciteit afkomstig is van de hoogspanningscabine van De Spil, krijgt de STAP nu sinds kort ook zonne-energie doorgesluisd voor haar LED-verlichting.

 

Nu vijfendertig jaar blijkt na een studie dat het gebouw structureel nog in zeer goede staat is. Het gebouw kan nog decennia verder. Natuurlijk is er na vijfendertig jaar gebruik wel slijtage merkbaar. Zo voldeed de verlichting niet meer en was het schrijnwerk door het vele gebruik grotendeels versleten. Ook de standaarden voor isolatie zijn op vandaag veel hoger.Gerichte investeringen met het oog op de toekomst

Het stadsbestuur liet de haalbaarheid, de energiewinst en de kostprijs van verschillende maatregelen onderzoeken door een studiebureau. Ook werden de gebruikers van het gebouw zelf bevraagd naar de ervaringen met het gebouw. Op basis daarvan werd voorgesteld om het  schrijnwerk, ramen en deuren te vervangen en de verlichting te vernieuwen.

 

Het stadsbestuur heeft de intentie om deze locatie nog vele jaren aan te houden als hoofdschool van de STAP en de site in de toekomst verder te ontwikkelen als uitvalsbasis voor de beide stedelijke academies SASK en STAP. In die zin gebeurt de investering in de STAP Roeselare met het oog op de toekomst van het volledige deeltijds kunstonderwijs in Roeselare.

 

Totale CO2-besparing: 36.400kg per jaar

Investeringsbedrag buitenschrijnwerk:  ± 500.000 euro

Toegekend subsidiebedrag van AGION: 220.000 euro

In samenwerking met architectuurbureau: Vaneeckhout Architecture

Uitvoerend Aannemer: Vlado nv

 

Investeringsbedrag relighting: ± 130 000 euro

Toegekend subsidiebedrag: 100 000 euro

Uitvoerend aannemer: Elektro André Gevaert nv.

Foto en tekst: Stad Roeselare