(Afbeelding header ©THIRD)

Met de afbraakwerken wordt een eerste belangrijke fase aangevat in de bouw van het nieuwe stadhuis van Roeselare. De Stad stelt alles in het werk om de hinder bij de werken tot een minimum te beperken en zet tegelijk maximaal in op veiligheid, transparantie en duurzaamheid.

In april 2021 beginnen de afbraakwerken met wat in vakjargon een ‘zachte sloop’ heet. Alle losse elementen binnen het gebouw worden weggenomen – en waar mogelijk gerecycleerd: verlichting, deuren, plafonds en technische toestellen. In september volgt de fase van de harde sloop. De historische gebouwen, het belfort en de drie erfgoedgevels in de Zuidstraat worden behouden en gerestaureerd.

Een gebouw slopen geeft onvermijdelijk hinder, al stellen we met de Stad alles in het werk om die voor buurtbewoners, handelaars en burgers zo veel mogelijk te beperken én tegelijk de veiligheid te garanderen. We bouwen én slopen op mensenmaat. Naast een duidelijk afgebakende werfzone spreken we met de aannemer ook heel concrete maatregelen en verplichtingen af in verband met geluids-, stof- en verkeershinder.

Hinder beperken en maximale veiligheid

De Stad kiest er bewust voor om de werfzone te centraliseren op één plein: de Botermarkt. Daardoor worden de Grote Markt en omliggende straten tijdens de sloopperiode gevrijwaard. Concreet betekent dat dat de Botermarkt vanaf september 2021 niet meer gebruikt kan worden als parking of als marktplaats. Parkeren kan vlakbij, op het Polenplein. De kermis van 2021 kan er wel nog doorgaan – onder voorbehoud van gunstige coronamaatregelen.

Met de aannemer zullen een aantal concrete afspraken gemaakt die de hinder van de sloopwerken zullen beperken en de veiligheid garanderen. We zetten de belangrijkste graag op een rij.

  • Geluidshinder wordt beperkt. Generatoren in openlucht mogen niet draaien tussen 22 en 6 uur.
  • Stof wordt verminderd door vernevelingsinstallaties en extra besproeiing.
  • Werfverkeer mag enkel op- en aanrijden tijdens kalmere momenten volgens een vastgelegde route. Zwaar werfverkeer is verboden tijdens de dinsdagmarkt of op drukke momenten voor de schoolgaande jeugd.
  • Vanaf de Botermarkt tot de Grote Markt is een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien. Bewoners en handelaars moeten ten alle tijde vlot tot bij hun panden geraken.

De afbraak gebeurt volgens alle wettelijke vereisten – de uitvoering van de werken wordt nauw opgevolgd door projectleiders van de Stad Roeselare.

Maximale transparantie

De coronamaatregelen verhinderen Stad Roeselare een infomarkt te organiseren over deze sloopplannen. Bewoners, handelaars en horeca werden als eerste geïnformeerd over de sloopwerken en kunnen met concrete vragen terecht op het gratis nummer 1788 of via mail op 1788@roeselare.be. Op de website www.roeselare.be/stadhuisvanrsl lees je alles updates over het stadhuis. Daarnaast werd er ook reeds een minder-hinderfolder bedeeld aan de buurtbewoners.

Het duurzaamste stadhuis sloopt circulair

Wanneer het nieuwe stadhuis van Roeselare in 2024 opengaat, mag het zich meteen ook het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen noemen. Die duurzaamheid trekken we door in de afbraak: wat we kunnen opnieuw gebruiken uit het bestaande gebouw, zit in een digitale inventaris. Zo krijgen zo veel mogelijk spullen en materialen elders een nieuw leven.

Voor deze circulaire sloop ontvingen de Stad en het ontwerpteam bovendien een subsidie van 55.000 euro van OVAM. Een mooi voorbeeld: de ledverlichting van het stadhuis verlicht binnenkort de klasjes in de stedelijke basisschool. Ook het bestaande kantoormeubilair wordt opgeknapt en gebruikt in het nieuwe gebouw.