Het Stedelijk Onderwijs Roeselare lanceert een globale visie voor al zijn onderwijsinstellingen. Deze visie moet vanaf nu dienen als kapstok voor alle komende beleidsdoelstellingen en -beslissingen in het stedelijk onderwijs en in de stedelijke academies en basisscholen. Vier kernwaarden vatten de visie samen: open, verbindend, dynamisch en zorgzaam. Waarden die zich niet beperken tot woorden, maar die binnen het stedelijk onderwijs in alle facetten van de werking tot uitdrukking komen. 

 

Sinds 2018 werken de onderwijsinstellingen van Stad Roeselare actief aan nieuw innovatief, toekomstgericht en flexibel organisatiemodel. Daarvoor werd een coördinerend directeur stedelijk onderwijs aangeworven en een Beleidsteam Stedelijk Onderwijs opgericht. Dat beleidsteam, bestaande uit de onderwijsschepen en de onderwijsdirecties, vormt het dagelijks bestuur van de scholengroep en is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke strategische en operationele doelstellingen, projecten en acties. Gedeeld leiderschap en de autonomie van elke onderwijsinstellingen vormen de basis van de nauwere samenwerking binnen het stedelijk onderwijs. 

 

Absolute prioriteit van het Beleidsteam Stedelijk Onderwijs was het ontwikkelen van een gedragen globale visie voor alle stedelijke onderwijsinstellingen. De globale visie die Stad Roeselare als schoolbestuur nu goedkeurt is het resultaat van een traject sinds schooljaar 2018-2019 in samenwerking met een externe procesbegeleider.  

 

Vier kernwaarden 

 

In de globale visie staan vier kernwaarden centraal, samen te vatten in 1 kernzin:  

Het Stedelijk Onderwijs Roeselare streeft naar een open, verbindend, dynamisch en zorgzaam onderwijs”. 

 

· Open: iedereen is welkom - diversiteit als meerwaarde. 

· Verbindend: ontmoeting en verbinding centraal. 

· Dynamisch: eigentijds - groeiend - actief - vooruitstrevend - altijd zin om te verbeteren - ontwikkeling en opleiding op maat. 

· Zorgzaam: sterk individueel en leerlinggericht onderwijs - veilige school - respectvolle omgang - kwaliteitsvol - breed en gevarieerd aanbod. 

 

Schepen Nathalie Muylle: "Open, verbindend, dynamisch en zorgzaam zijn de vier kernwaarden waar het stedelijk onderwijs elke dag aan wil werken. Ze vormen de pijlers die moeten zorgen voor een duidelijke eenheid binnen de scholengroep. Want hoewel we stevig verankerd zijn in het lokale en regionale onderwijslandschap, blijft het belangrijk om voortdurend te streven naar innovatie. En dat gebeurt het beste vanuit een sterke en duidelijke globale visie voor alle stedelijke academies en basisscholen."

 

 

Belangrijke lokale en regionale onderwijsspeler 

 

Met zijn +375 personeelsleden, +6.500 leerlingen en 29 vestigingsplaatsen is het Stedelijk Onderwijs Roeselare een belangrijke speler in het Roeselaarse onderwijslandschap. 

 

· De drie stedelijke basisscholen (SBS De Brug, SBS De Octopus en SBS De Vlieger) bieden kwaliteitsvol onderwijs aan ruim 1.500 leerlingen en zijn daarmee de grootste basisscholen van Roeselare. Zij vormen samen één scholengemeenschap onder hetzelfde schoolbestuur: 'Stedelijk Basisonderwijs Roeselare'.

· Het deeltijds kunstonderwijs biedt artistieke opleidingen voor leerlingen uit lager en secundair onderwijs én voor volwassenen. Er zijn vestigingsplaatsen in Roeselare en in de ruime regio. De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) heeft een zeer ruim aanbod beeldende en audiovisuele kunsten, terwijl de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) muziek, woord en dans aanbiedt.