Veel bedrijven komen in de problemen op vlak van personeel door het hoge aantal positieve testen op Covid en het snel circuleren van de omikronvariant. Ook in land- en tuinbouwbedrijven is dit niet anders. Een extra moeilijkheid voor deze ondernemingen is dat ze vaak met buitenlandse arbeidskrachten werken om piekperiodes de pluk te kunnen bewerkstelligen.

Het is cruciaal voor bijvoorbeeld de fruitsector dat alle vruchten binnen een tijdsspanne van enkele dagen kunnen geplukt worden. De coronapandemie zorgt er echter voor dat er voor deze sectoren minder buitenlandse werknemers beschikbaar zijn. In 2020 nam toenmalig minister van Werk Nathalie Muylle om die reden de beslissing om de maatregelen te nemen. Een heel belangrijke maatregel voor onze fruittelers was de 'tweede plukkaart'. Dat betekent dat de plukkers die aanwezig waren in ons land meer dagen mochten werken dan gebruikelijk, waardoor 'de pluk' in het hoogseizoen kon verzekerd worden. Door het feit dat arbeiders langer in ons land konden blijven, werd ook het 'heen-en-weer' reizen van verschillende arbeiders beperkt, wat dan weer een positieve invloed had op de corona-besmettingen in ons land. Ook in 2022 blijft Covid een hinderpaal voor onze bedrijven. Daarom sloten de sociale partners in december een akkoord om de regeling inzake seizoensarbeid voor 2022 aan te passen. Dit akkoord werd in januari 2022 goedgekeurd door de regering.

Wat werd er beslist?

  • Voor de landbouw en voor het vlas ligt het maximum aantal dagen seizoensarbeid in 2022 op 60.
  • Voor alle productiesectoren in de tuinbouw wordt het maximum van 65 dagen in 2022 verhoogd naar 100 dagen. Als gevolg heeft de bijzondere regeling inzake seizoensarbeid voor witloofteelt en de hardfruitsector dit jaar geen uitwerking. De bedrijven die tot deze sectoren behoren moeten geen individuele aanvraag doen om 100 dagen seizoensarbeid te kunnen bekomen.
  • De bijzondere regeling inzake seizoensarbeid voor de champignonteelt blijft wel bestaan. Ook in deze subsector kunnen de 100 dagen onmiddelijk toegepast worden voor elke seizoenwerknemer, maar de werkgever moet een aanvraag doen om de seizoenregeling als werkgever te kunnen toepassen gedurende een volledig kalenderjaar in plaats van slechts gedurende 156 kalenderdagen per jaar. Het Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf zal daarvoor binnenkort een brief versturen naar de betrokken bedrijven.
  • De aangepaste 180-dagenregel wordt verlengd voor 2022. In de normale regeling kon iemand slechts als seizoenwerknemer starten voor zover hij of zij in de afgelopen 180 dagen niet gewerkt heeft met een vast contract in de land- of tuinbouw. De aanpassing van die regel heeft als gevolg dat een persoon die uit een andere subsector in de tuinbouw komt of van een andere onderneming (waar hij gewerkt heeft als vaste werknemer), onmiddelijk als seizoensarbeider in dienst kan genomen worden. De 180-dagenregel geldt enkel voor de eigen onderneming.