Het huisvestingsfonds, de subsidie waarmee Stad Roeselare verenigingen ondersteunt om hun infrastructuur te verbeteren, wordt in 2023 uitgebreid.

 

Sinds vorig jaar kunnen Roeselaarse verenigingen rekenen op een subsidie om kleine, infrastructurele projecten te realiseren zoals het installeren van LED-verlichting, het vernieuwen van een sanitair blok, het isoleren van lokalen... Dit 'huisvestingsfonds' heeft als doel om de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur van Roeselaarse verenigingen te optimaliseren.

 

Na 1 jaar werking werd het ‘huisvestingsfonds’ grondig geëvalueerd en krijgt het een uitbreiding. De Stad kreeg vanuit de verenigingen diverse signalen dat het ‘huisvestingsfonds’ niet aan hun noden voor grotere infrastructurele werken kon voldoen. Vanaf januari 2023 komen dan ook niet alleen kleine, infrastructurele ingrepen aan een lokaal en/of terrein in aanmerking, maar ook grote investeringen van meer dan 60.000 euro. Hierdoor kunnen verenigingen die hun lokalen en terreinen wensen uit te breiden, een kunstgrasveld willen aanleggen, een nieuw lokaal wensen aan te kopen... op een aanzienlijk hoger subsidiebedrag vanuit de Stad rekenen.

 

De Stad komt tussen voor 40% van de kosten én betaalt het volledige BTW-bedrag op de facturen. Voor kleine werken kan een aanvrager maximum 30.000 euro subsidie ontvangen over een periode van drie jaar. Voor grote werken kan een aanvrager maximum 250.000 euro subsidie ontvangen over een periode van tien jaar. Het huisvestingsfonds komt ook tegemoet in de investering in zonnepanelen met een maximum van 30.000 euro subsidie.

 

De subsidie kan aangevraagd worden door de vereniging zelf of door een eigenaar die huisvesting biedt aan één of meerdere verenigingen. De enige uitzondering zijn jeugdverenigingen. Er bestaat namelijk al langer een subsidie voor de huisvesting van jeugdwerkinitiatieven, die behouden blijft.

 

Een huisvestingssubsidie aanvragen

Aan het verkrijgen van de subsidie zijn een aantal voorwaarden gekoppeld zoals het polyvalent gebruik van de lokalen en/of terreinen, het voorzien van de nodige attesten, de opmaak van een faseringsplan, de aandacht voor duurzame productieprocessen en lokaal aankopen en het bieden van voldoende zichtbaarheid voor de Stad.

 

Aanvragen voor een subsidie kunnen elk kalenderjaar tweemaal worden ingediend (voor 15 januari of voor 15 september) en dat via de website van de Stad: www.roeselare.be. De aanvragen zullen beoordeeld worden door een commissie en op basis van prioriteiten. Daarbij zijn investeringen in het kader van hoogdringendheid (schadebeperking, hygiëne, veiligheid) en de (leden)groei van de vereniging de grootste prioriteiten.