Het beroep van thuisverpleegkundige wordt vaak onderschat. Niet alleen is de verpleegkunde door de evolutie van de zorg de voorbije 15 jaar ingrijpend gewijzigd, ook de administratieve procedures en follow-up van de handelingen zijn ingewikkelder en uitgebreider geworden. Ook de intrede van de informatica die ongetwijfeld een aantal zaken efficiënter maakt, vraagt van de thuisverpleegkundige een hele nieuwe set aan vaardigheden. Deze evolutie vergt nieuwe steunmaatregelen. Dit voor zowel verpleegkundigen die zelfstandig werken als verpleegkundigen in loondienst. Vanuit het federaal parlement werd dan ook nadrukkelijk aan de regering gevraagd naar een opwaardering van het beroep. De voorgestelde maatregelen vindt u hieronder op een rijtje.

  1. Een jaarlijkse steun voorzien voor de verwerving, het onderhoud en de vernieuwing van de vereiste digitale middelen.
  2. Het aanpassen van de telematicapremie aan de reële kosten van licenties, van informatica-updates en van het homologatieniveau.
  3. Zelfstandige verpleegkundigen aanmoedigen om hun krachten te bundelen in groepspraktijken door deze manier van werken te vereenvoudigen.
  4. De nomenclatuur van de gezondheidszorgprestaties herzien met het oog op een herwaardering en betere erkenning van het beroep.
  5. Het verschil in vergoeding tussen zelfstandige verpleegkundigen en verpleegkundigen in loondienst niet laten toenemen, zodat patiënten blijven de vrijheid hebben om te kiezen welke zorg ze willen.
  6. Het sociaal statuut van de thuisverpleegkundigen herzien en een financiële tegemoetkoming voorzien voor bijscholing.
  7. De thuisverpleegkundigen registreren in de categorie van gezondheidszorgeboefenaars die in geval van epidemie voorrang krijgen op bevoorrading van medisch noodzakelijke materialen.
  8. Een specifieke categorie 'thuisverpleegkunde' opnemen in het centraal register van gezondheidszorgbeoefenaars, met vermelding van hun activiteitsgegevens en zorgspecialiteiten en hen zo de erkenning te geven die ze verdienen.

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.