De Kamer keurde vandaag een wet goed die bedrijven helpt om de gevolgen van een eventuele no-deal-brexit op te vangen.

Minister van economie Nathalie Muylle: “We hopen uiteraard dat de EU dit jaar een ambitieus toekomstig samenwerkingsakkoord kan afsluiten met het Verenigd Koninkrijk. Voor onze bedrijven is dat van groot belang. Toch moeten we rekening houden met scenario’s waarbij zo een akkoord er niet komt of maar een beperkt aantal sectoren omvat. We voorzien maatregelen om bedrijven in die specifieke situaties te ondersteunen. Getroffen bedrijven zullen hun arbeidsduur kunnen verminderen of een specifieke vorm van tijdskrediet of economische werkloosheid kunnen invoeren. De maatregelen zijn gebaseerd op gelijkaardige maatregelen die bestonden tijdens de economische crisis van 2009-2011. Het gaat om tijdelijke maatregelen die bedrijven moet helpen om het ergste moment van crisis te overbruggen.”

Kamerlid Nahima Lanjri: “Met deze wet nemen we extra steunmaatregelen om Belgische werknemers te beschermen tegen jobverlies bij een harde Brexit. Dat kan onder de vorm van extra tijdelijke economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden, extra individueel tijdskrediet met compensaties of collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van wedde. Zo vermijden we een sociaal drama waarbij  42.000 mensen hun job dreigen te verliezen.”

 

Een ambitieuze toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk is van groot belang voor Belgische bedrijven. Het VK is een belangrijke handelspartner voor veel van onze bedrijven. De Europese Unie en het VK onderhandelen momenteel over een toekomstige relatie na de brexit. Toch is het niet zeker dat ze tegen de deadline van 31 december 2020 tot een akkoord zullen komen. Bovendien is het mogelijk dat op die korte tijd niet voor alle sectoren een akkoord wordt gevonden.

De Kamer keurde vandaag drie tewerkstellingsmaatregelen goed die bedrijven ondersteuning bieden als zij tot sectoren behoren die buiten een toekomstig EU-VK handelsakkoord vallen.

De inspiratie voor deze maatregelen werd gevonden in de crisismaatregelen zoals die van toepassing waren in de periode 2009-2011. Het gaat om vormen van tijdelijke werkloosheid voor bedienden, het tijdskrediet en de collectieve arbeidsduurvermindering.

  1. Brexit-arbeidsduurvermindering: Arbeidsduurvermindering kan een instrument zijn voor ondernemingen om de vermindering van werk op te vangen en de loonkosten te doen dalen, zonder over te moeten gaan tot naakte ontslagen. De tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur en de invoering van de vierdagenweek kunnen enkel worden ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst. Een forfaitaire RSZ-vermindering wordt voorzien.
  2. Brexit-tijdskrediet van één vijfde of de helft van een voltijdse betrekking. Werknemers ontvangen een uitkering om hun inkomensverlies gedeeltelijk op te vangen. Deze uitkeringen zijn dezelfde als die voor het gewone tijdskrediet. Deze vorm van vermindering van de arbeidsprestaties zal niet in aanmerking wordt genomen voor de maximale duurtijd van het gewone tijdskrediet.
  3. Economische werkloosheid motief brexit: Op basis van dit specifieke systeem kan een werkgever zijn bedienden in economische werkloosheid plaatsen voor een maximale periode van 8 kalenderweken per jaar bij een volledige schorsing en voor maximaal 13 kalenderweken per jaar bij gedeeltelijke arbeid. Wanneer de werkgever gebruik maakt van dit specifieke systeem behoudt hij volledig de mogelijkheid om de algemene regeling van economische werkloosheid voor bedienden toe te passen.

De maatregelen zullen slechts voor een korte termijn van toepassing zijn, zodat de eerste en zwaarste schok van een no-deal-brexit kan opgevangen worden. Dit moet de werkgever toelaten de tewerkstelling te behouden terwijl hij zijn activiteiten herstelt.

Deze regeling is enkel bedoeld voor werkgevers  die in economische moeilijkheden verkeren als gevolg van de brexit. Concreet gaat het om werkgevers die op korte termijn worden getroffen door een daling van ten minste 5 procent van de omzet, van de productie of van het aantal bestellingen als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Deze bedrijven zullen een erkenning moeten aanvragen bij de minister van werk.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.