Vanaf maart 2021 tot 2024 sluit het stadhuis van Roeselare tijdelijk de deuren voor de nieuwbouw en de renovatie- en restauratiewerken. Het stadhuispersoneel verhuist tijdens deze periode naar drie locaties pal in het centrum. De Roeselarenaar kan terecht bij de stadsdiensten in ARhus (De Munt 8), op De Munt 26 en in de Delaerestraat 41. De dienstverlening blijft dan ook op elk moment gegarandeerd.

Binnenkort starten aan de Botermarkt 2 de werken voor het nieuwe stadhuis. De verouderde en energieslurpende gebouwen maken plaats voor een duurzaam en toegankelijk administratief centrum waarin inwoners, beleid en stadsmedewerkers elkaar ontmoeten. Er is gepland om in 2024 dit nieuwe huis voor de Roeselarenaars te openen.

 - Nathalie Muylle, schepen van Stadsontwikkeling en Patrimonium

Drie nieuwe tijdelijke stadslocaties

 • ARhus, De Munt 8
  • Burgerzaken: rijbewijzen, e-ID, aangifte huwelijk, nationaliteit, reispas, bewijs van woonst...
  • 1788: voor alle vragen en meldingen over de stad
 • Bestuurszone op De Munt 26
  • In het gebouw van De Munt 26 vind je vanaf 29 maart de bestuurszone, met onder andere het kabinet van de burgemeester en de leden van het college van burgemeester en schepenen. Voor een afspraak met een van de schepenen of de burgemeester kan je daar terecht.
 • Site Delaerestraat 41
  • Dienst Omgevingsvergunningen
  • Dienst Ruimtelijke planning
  • Dienst Wonen, Landbouw en Economie
  • Dienst Inname openbaar domein

Naast drie nieuwe locaties voor de dienstverlening, zullen ook huwelijken en de gemeenteraad op een andere locatie plaatsvinden.

 • Trouwen in KOERS. Museum van de Wielersport
  • Het erfgoedgedeelte van het stadhuis met de gekende trouwzaal wordt gerestaureerd. Voor de Stad was het uitkijken naar een waardige vervanging die voldoet aan praktische en wettelijke vereisten. Met de Zaal der Wereldkampioenen in KOERS. Museum van de Wielersport, werd een alternatief met grandeur gevonden. Op 2 juli 2021 zullen daar de eerste huwelijken en vieringen plaatsvinden.
 • Gemeenteraad in Westwing Park
  • Vanaf juli zal de gemeenteraad plaatsvinden in de raadszaal van het politiecollege van politiezone RIHO in de Kwadestraat 159a-b in Rumbeke (Westwing Park). Uiteraard kan iedereen digitaal de gemeenteraad volgen via www.roeselare.be.

Alle andere sites van de Stad, zoals de stedelijke ateliers, KOERS. Museum van de Wielersport (met Vrijetijdspunt en dienst Toerisme), het Welzijnshuis en de leeszaal van het archief blijven open op hun bestaande locaties.

Maak makkelijk een afspraak

Tijdens de coronacrisis zijn de stadsdiensten beginnen werken op afspraak. Dat blijven we doen: want met een afspraak op zak hoeven inwoners niet langer in de wachtrij te staan. Een afspraak leg je makkelijk vast via de website (www.roeselare.be/afspraak) of via het gratis nummer 1788. 

Misschien is een bezoek aan de stadsdiensten zelfs overbodig. In enkele muisklikken kan je in het digitale loket op www.roeselare.be veel zaken online regelen, aanvragen of doorgeven.

Testhuis voor dienstverlening in ARhus

Nu de diensten Burgerzaken en 1788 tijdelijk in ARhus huizen, grijpen Stad Roeselare en ARhus deze kans om samen te werken aan een laagdrempelige dienstverlening. In ARhus zijn een kant-en-klare werkomgeving en een actieve ondersteuning voorzien zodat de Stad en ARhus samen kunnen werken aan een verbeterde dienstverlening. 

Cijfers wijzen uit dat digitale vaardigheden steeds noodzakelijker worden om mee te kunnen draaien in de huidige maatschappij, zeker in deze coronatijden. Toch toont onderzoek aan dat een aanzienlijk deel van de Belgen kwetsbaar is voor de toenemende digitalisering door onvoldoende kennis, door een te moeilijke toepassing of door een gebrek aan middelen. ARhus en de Stad willen samen werken om die kloof te dichten. Ze slaan de handen in elkaar om de dienstverlening nog dichter bij de mensen te krijgen. Voor iedereen: zowel voor mensen die weinig digitaalvaardig zijn, als voor mensen die al veel skills hebben.

Bron: stad Roeselare