Naast Telethuiswerk is het systeem van tijdelijke werkloosheid een cruciale hulp voor bedrijven om de periode van crisis door te komen. Deze maatregelen worden genomen om de werkgelegenheid te vrijwaren en ontslagen en zelfs faillissementen te voorkomen. Dit maakt een snelle heropstart mogelijk  bij herneming van de bedrijvigheid, zowel voor werkgevers als werknemers. Het is een unieke maatregel en we horen dat in het buitenland men ons benijdt met dit systeem in deze crisistijd. Het heeft budgettaire consequenties maar is belangrijke investering in onze economie. 

Minister van werk Nathalie Muylle maakt dit systeem van tijdelijke werkloosheid nu automatisch en breidt het verder uit.

Minister van werk Nathalie Muylle: “ De aanvragen om geheel of gedeeltelijk te sluiten omwille van de gevolgen van de coronavirus zullen automatisch goedgekeurd worden. De procedure wordt daardoor met 3 weken verkort.  Verder laten we de dagen van tijdelijke werkloosheid meetallen voor de jaarlijkse vakantie. Werknemers die op tijdelijke werkloosheid staan, verliezen dus geen vakantiedagen. Tot slot versoepelen we de regels rond seizoensarbeid, zodat de teelt niet in het gedrang komt.”

 

Ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen sinds begin februari een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen.

Minister Muylle breidt het stelsel nu verder uit:

  • Werkgevers die geheel of gedeeltelijk moeten sluiten omwille van coronavirus kunnen automatisch een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Ze moeten nog 1 formulier invullen met de lijst van hun werknemers voor tijdelijke werkloosheid.
  • In bepaalde systemen diende de werkgever zelf nog een bijdrage te betalen aan de werknemers, deze bijdrage van 150 euro per maand wordt nu aan iedereen toegekend en ten laste van de RVA genomen. Bijkomende koopkracht wordt op deze wijze gegeven.
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt opengesteld voor wie samenwoont met een corona-patiënt en daardoor niet kan gaan werken. Geneesheren mogen een afwezigheidsattest uitschrijven in deze laatste situatie.
  • De dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden beschouwd als gelijkgestelde dagen voor jaarlijkse vakantie.

Dit heeft vele voordelen:

  • Koopkracht van de werknemers blijft op pijl
  • Werkgeverslasten vallen tijdelijk weg
  • Geen ontslagen en ontslagvergoedingen
  • Snelle heropstart mogelijk

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid bedraagt 70 procent van het geplafonneerde loon, in plaats van de normale 65 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers op die manier te beperken. Daartoe werd tevens voorzien dat de toeslag die moet worden betaald door de werkgever in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen ook zal toegekend worden aan alle tijdelijke werklozen. In dat geval is het echter niet ten laste van de werkgever, maar ten laste van de RVA.

De RVA krijgt zeer veel aanvragen binnen voor tijdelijke werkloosheid. Veel mensen zitten voor het eerst in het systeem en voor hen moet telkens een nieuw dossier worden aangemaakt. Dit vraagt tijd en om te vermijden dat mensen op eind van de maand niet kunnen betaald worden omdat hun dossier niet volledig rond is, krijgen ze al een forfait van 1.450 euro. Alles wordt echter in het werk gesteld om het volledig bedrag van meet af aan uit te betalen. De mensen die een forfait ontvangen krijgen nadien het saldo.

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht coronavirus geldt tot 30 juni 2020.

Versoepeling van gelegenheidsarbeid voor land- en tuinbouw

Binnen een paar weken start het teeltseizoen in heel wat sectoren (aardbeien, tomaten, sierteelt). Het is essentieel dat deze activiteit zo soepel mogelijk kan gebeuren, zoniet komt de voedselbevoorrading in het gedrang.

De seizoenwerknemers die reeds op het grondgebied zijn mogen langer in het systeem van de plukkaart blijven om zo het tekort – aangezien anderen niet kunnen komen door reisbeperkingen – op te vangen. Zolang de crisis duurt, kan er een tweede plukkaart afgeleverd worden aan dezelfde persoon. De bestaande contingenten worden in die zin aangepast.

Communiqué de presse FR

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.