Vanaf 8 juni zal de volgende fase in de exit-strategie ingezet worden, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad. Uitgangspunt is  dat wat niet expliciet vermeld wordt, mogelijk is. Daarom hebben we ook een tijdslijn, een soort roadmap/draaiboek uitgewerkt met wat er van nu tot en met september voorzien is voor de verschillende sectoren van het sociale leven.

Algemeen blijven de hygiënische voorwaarden gelden, alsook de sociale afstand van 1,5 meter. Belangrijk is dat je vanaf 8 juni wekelijks tot 10 mensen, uw gezin niet meegerekend, kan ontmoeten. 10 personen is ook de grens voor een diner en BBQ thuis of om samen naar een café, restaurant of park te gaan. Het is wel aanbevolen om deze ontmoetingen zoveel mogelijk in de buitenlucht te houden.

Nathalie Muylle, minister van Economie en Werk: “We zijn heel tevreden om de volgende fase te kunnen aanvatten. Daarbij werd steeds rekening gehouden met de balans tussen drie cruciale aspecten: het sociale welzijn van onze burgers, de economische leefbaarheid voor ondernemers en de volksgezondheid. Het is voor mij ook heel belangrijk dat er een perspectief wordt geboden aan de hele samenleving over welke volgende stappen er genomen zullen worden. Onder meer met de heropening van de horeca trachten we ook opnieuw zuurstof te geven aan het sociale leven en ondernemers. De algemene versoepeling om vanaf 8 juni met 10 personen af te spreken is daarbij van groot belang zodat dit ook economisch leefbaar is voor de sector. We zetten hiermee een grote stap voor het welzijn van vele burgers.”

Tijdspad

De exit-strategie gaat op 8 juni zijn derde fase in. Voor horeca en andere sectoren is volgend tijdspad uitgewerkt:

Vanaf 8 juni

 • Restaurants, cafés en bars kunnen openen. Het sluitingsuur wordt voor iedereen vastgelegd op 1u ’s nachts. Men mag daarbij max. 10 personen per groep ontvangen. Ook nachtwinkels mogen tot 1u open zijn.
 • Hotels zijn open gebleven maar nu kunnen ook Airbnb , B&B’s of gelijkaardige online platformen zaken openen. Maar ook vakantieparken, campings, jeugdhuizen en andere soorten vakantieverhuur kunnen opstarten aangezien meerdaagse, binnenlandse vakanties weer mogelijk zijn vanaf 8 juni. Zo krijgt de Belgische toeristische sector opnieuw ademruimte.
 • Verhuur van vrijetijdsmateriaal zoals go-carts, fietsen en boten is mogelijk
 • Openlucht rommelmarkten tot 50 standen mogen plaatsvinden
 • Fitness en massages kunnen opstarten.
 • Verenigingen kunnen samenkomen met tot 20 personen.
 • Religieuze bijeenkomsten tot 100 personen met afstand van 1,5 meter

Vanaf 15 juni: heropening Europese binnengrenzen

Vanaf 1 juli

 • Verhuur van zalen met of zonder catering mogelijk voor max. 50 personen.
 • Kunnen ook congressen bijgewoond worden mits voldoende sociale afstand.
 • Verenigingen kunnen samenkomen met tot 50 personen
 • Pretparken, cinema’s en casino’s zouden in juli weer kunnen opstarten.
 • Buiten- en binnenzwembaden kunnen openen
 • Sauna en welness kunnen heropstarten
 • Religieuze bijeenkomsten tot 200 personen met afstand van 1,5 meter
 • Culturele bijeenkomsten tot 200 personen met afstand van 1,5 meter

Vanaf 1 augustus

 • Bepaalde evenementen en kermissen kunnen georganiseerd worden, echter steeds onder voorbehoud van de epidemiologische ontwikkelingen.

Vanaf 1 september:

 • Worden de mogelijkheden van het nachtleven zoals opening van disco’s, dancings en dergelijke bekeken.
 • Ook grote evenementen zoals festivals en indoor concerten worden onder de loep genomen.

 

Gids voor de opening van de Horeca zaken

Een reeks praktische voorschriften zijn gekoppeld aan de heropening van de horeca. Hiervoor is er reeds vorige week een akkoord gevonden samen met de sector, zodat zij zich optimaal konden voorbereiden op de uiteindelijke beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.

Om dit alles mogelijk te maken, werden volgende maatregelen afgesproken:

Richtlijnen voor de klant

 • Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
 • Kom niet naar de horecazaak als je ziektesymptomen vertoont.
 • Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de horecazaak.
 • Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
 • Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaatst u enkel van en naar uw tafel en de toiletten.
 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan de toiletten).
 • Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt.
 • Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.

Richtlijnen voor de horecaondernemer

 • Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.
 • Neem tijdig contact met uw werknemers inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, leveranciers en anderen die met uw onderneming in contact komen, om hen te informeren over de regels in uw onderneming. Heel wat mensen zullen wellicht concrete vragen hebben: het is belangrijk hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.
 • Maak afspraken zichtbaar buiten en in de vestiging. Een model van affiche en een communicatiekit zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie (…).
 • Bij dienstverlening aan huis, mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is.
 • Stimuleer zo veel als mogelijk reservaties op voorhand.
 • Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
 • Doe een welkomstgesprek met je klanten, waarbij je hen sensibiliseert, informeert, en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht.
 • Jassen en accessoires worden niet aangenomen door het personeel, de gasten dienen jassen en andere zelf weg te hangen op de voorziene plaats.
 • Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve de personen die deel uitmaken van het gezelschap). Deze afstandsmaatregel gelden ook voor het terras en het sanitair gedeelte.
 • De verplaatsingen van de klanten binnen de inrichting en naar buiten worden zo georganiseerd om elk contact met andere klanten en het personeel in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de 1,5 meter afstand.
 • Voorzie zoveel mogelijk begeleiding van de gasten naar de tafels. Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd zo contacten tussen klanten. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘Wait to be seated’.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 m zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dit te ondersteunen / om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen in de horecazaak). Indien nodig, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen zoals bv. plexi-schermen of andere fysieke barrières.
 • Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is ook niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
 • Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Aan deze regel kan worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bv. van plexiglas, minimaal 1,80 m hoog).
 • Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels inzake de sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, worden gerespecteerd.
 • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. toiletten, verbruikszaal, terras, …).
 • Voorzie in de toiletten van de zaak uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
 • Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant.
 • Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen genomen wordt, is absoluut af te raden. Gebruik hiervoor borden aan de wanden of andere alternatieven. Indien er toch een menu- of drankenkaart wordt gebruikt, reinig deze grondig na iedere klant.
 • Gebruik zo veel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.
 • Zet géén boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen… op tafel Geef voorkeur aan individueel verpakte porties, (die u zelf kan bereiden).
 • Glazen, tassen, servieswerk, bestekken moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en worden gespoeld.
 • Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof binnen de inrichting of op de plaats van de dienstverlening is verplicht voor het personeel, behalve voor functies waarbij je altijd de veiligheidsafstand kan respecteren.
 • Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Bij gebruik van mechanische ventilatiesystemen is het onderhoud van kunstmatige ventilatiesystemen volgens de instructies van de fabrikant, met name wat de reiniging en vervanging van de filters betreft, van essentieel belang.
 • Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid (biljart, darts, …) is enkel toegelaten indien de 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd. Na elk gebruik dienen de spellen te worden ontsmet.
 • Er geldt een sluitingsuur, namelijk 01 uur, tenzij de lokale overheden beslissen dit uur te vervroegen.
 • Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.
 • Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
 • Bij gebruik van de betaalterminal dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of stel handgels of oor staafjes ter beschikking voor de klanten.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.