De bouwwerken op de site van Stedelijke Basisschool De Brug zijn niet min. Als oplossing voor de te kleine en verouderde, energie slurpende infrastructuur, start straks de realisatie van een nieuwe polyvalente sporthal (inclusief kleedruimtes, bergingen, …), naschoolse kinderopvang en twee extra kleuterklassen. Ook buiten de schoolmuren verandert de omgeving. Daar maakt de klassieke grijze verharding plaats voor maar liefst 2400 m² vergroende buitenzone. De kinderen zullen voluit lichaam en geest kunnen ontwikkelen in de vele groenzones met bomen en struiken, in de avonturenzone of op het sportveld. 

Goede afspraken voor een veilige schoolomgeving en minimale hinder voor de buurt

Bij werven van zo'n omvang zijn van bij de start duidelijke afspraken nodig. Zeker in een schoolomgeving waar zich dagelijks een stroom van bijna 550 leerlingen op gang trekt, zijn er extra maatregelen van kracht voor een veilig verloop.

We zijn tevreden dat we met de Stad, SBS De Brug en AZ Delta goed kunnen samenwerken. We hebben vertrouwen in het verloop van de bouwwerken, maar weten ook dat deze onvermijdelijk hinder of aanpassingen met zich meebrengen. Het feit dat AZ Delta haar parking ter beschikking stelt aan personeel en ouders is voor ons een grote meerwaarde.
- Schepen Nathalie Muylle

Personeel en ouders gratis op de parking van AZ Delta

Personeelsleden van de school kunnen tijdens de werken gebruik maken van de parking aan de overkant van de Steenstraat (inrit via Noordlaan of Brugsesteenweg). Op die manier nemen die wagens alvast geen extra plaatsen in waar buurtbewoners normaal gebruik van maken. 

Ouders kunnen bij de start en het einde van de schooldag ook een half uur gratis parkeren op deze parking. Het is de ideale manier om kinderen met de wagen toch veilig en dichtbij af te zetten. De parking sluit naadloos aan op het brede zebrapad in de Steenstraat.

Verschillende flankerende maatregelen

Daarnaast zorgen nog een aantal maatregelen voor een veilig verloop: 

Er geldt een verbod op werfverkeer tijdens de start en het einde van de schooldag.Extra gemachtigde opzichters worden ingezet om alles in goede banen te leiden.In de Steenstraat worden reglementaire parkeerstroken geschilderd. Zo komt er een duidelijk onderscheid tussen parkeerstroken en private toegangen. Op die manier probeert de Stad om de hinder voor buurtbewoners tot het minimum te beperken en foutparkeren geen kans te geven. Er gebeuren controles.

De start van de werken is voorzien eind september en zullen ruim een jaar duren. Vanaf 1 september 2023 zou alle nieuwe infrastructuur in gebruik moeten kunnen genomen worden.